Viktiga tidpunkter

September

SPSM genomför ett dialogmöte tillsammans med utbildningsanordnarna för innevarande verksamhetsår.

Den 30 september öppnar bidragsportalen för ansökningar.

Oktober

Måndag till onsdag vecka 41 genomför vi en gemensam fortbildning för inbjudna teckenspråkslärare inom TUFF och introduktionsutbildningen vid landstingen.

Den 31 oktober är sista ansökningsdag för bidrag inför kommande kalenderår.

November

Den 1 november öppnar bidragsportalen för redovisning.

December

Senast den 15 december ska utbildningsanordnarna skicka in kursuppföljningar för det andra halvårets kurser.

Senast den 15 december ska utbildningsanordnarna göra sin redovisning i bidragsportalen.

I december ger vi  besked  till samtliga sökanden om de blivit godkända eller inte som utbildningsanordnare för kommande verksamhetsår.

Januari-februari

Godkända utbildningsanordnare får ett beslut om bidrag. Vi betalar ut den första bidragsdelen, av två, snarast efter beslut.

Juni

Vi betalar ut den andra och sista delen av bidraget. 

Juli

Senast den 31 juli ska utbildningsanordnarna skicka in kursuppföljning för första halvårets kurser.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat onsdag 28 september 2016