Viktiga tidpunkter

Särskild undervisning på sjukhus och regionala utbildningsinsatser 

För er som beviljats bidrag för särskild undervisning på sjukhus eller regionala utbildningsinsatser.

Mars 2020

Vi betalar ut bidrag för första kvartalet.

Juni 2020

Vi betalar ut bidrag för andra kvartalet.

Augusti 2020

Sista ansökningsdag för kommande kalenderår är den 31 augusti

September 2020

Vi betalar ut bidrag för tredje kvartalet.

December 2020

Vi betalar ut bidrag för fjärde kvartalet.

Sista dag för redovisning av verksamhetsåret för Regionala utbildningsinsatser och Särskild undervisning på sjukhus är den 15 december. 

Nya utvecklingsprojekt

För er som beviljats bidrag för nya utvecklingsprojekt. Alltså nystartade utvecklingsprojekt, där det är första året projektet bedrivs.

April 2020

I april får skolhuvudmannen beslut. Beslutet hämtas i bidragsportalen.

September 2020

Vi betalar ut hälften av det beviljade bidraget.

December 2020

Vi betalar ut den andra hälften av det beviljade bidraget.

Sista dag för redovisning för läsåret 2020 - 2021 för utvecklingsprojekt är den 1 oktober 2021.

Fortsättningsprojekt

Utvecklingsprojekt som beviljats bidrag för ytterligare ett projektår, efter första genomförda perioden.

Mars 2020

Vi betalar ut bidrag för första kvartalet.

Juni 2020

Vi betalar ut bidrag för andra kvartalet.

September 2020

Vi betalar ut bidrag för tredje kvartalet.

December 2020

Vi betalar ut bidrag för fjärde kvartalet.

Sista dag för slutredovisning för projekt som utförts under år 2020 är 1 februari 2021.

Publicerat måndag 8 juni 2020