Elever och pedagog

Skolor och förskolor

För skolformerna inom skolväsendet har vi ett bidrag för särskilda insatser i skolan. Det kallas SIS-medel. Sista ansökningsdag för att ansöka om SIS-medel är den 31 augusti varje år.

SIS-medel

Skolhuvudmän kan ansöka om medel för regionala utbildningsinsatser, särskild undervisning på sjukhus och utvecklingsprojekt. Insatserna ska vara riktade till barn och elever med funktionsnedsättning. Här beskriver vi de olika formerna kortfattat. Du kan läsa mer om varje del, genom att klicka på respektive rubrik i menyn till vänster.

Regionala utbildningsinsatser

Skolhuvudmän som anordnar verksamhet för elever från flera kommuner kan söka bidrag för merkostnader, elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder, om kostnaderna är särskilt stora.

Särskild undervisning på sjukhus

Kommuner kan söka bidrag för särskild undervisning på sjukhus, barn- och ungdomspsykiatrisk klinik, BUP, eller på behandlingshem som är knutna till BUP.

Utvecklingsprojekt

Skolhuvudmän kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att skapa likvärdig utbildning, ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Förordningen för SIS-medel

Statsbidrag till särskild undervisning på sjukhus och regionala utbildningsinsatser regleras i förordningen om särskilda insatser på skolområdet (SFS 1991:931) på riksdagens webbplats.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat tisdag 22 november 2016

Kontakter

Peter Lindgren

010 473 53 82

Linda Eldestrand

010 473 52 29

Dan Agnarsson

010 473 50 24

Kontakta gärna oss: