Bidrag för skolor och förskolor

För skolformerna inom skolväsendet har vi ett bidrag för särskilda insatser i skolan. Det kallas SIS-medel. Bidraget består av tre delar: Utvecklingsprojekt, undervisning på sjukhus, och regionala utbildningsinsatser.

Ansökningsperioder

För nya utvecklingsprojekt som ni avser att genomföra under läsåret 2020 - 2021 är sista ansökningsdag den 13 december 2019. Vi betalar ut bidrag ut under höstterminen 2020.

Sista ansökningsdag för de fortsättningsprojekt som vi beviljat bidrag för 2019 och där det i den tidigare ansökan framgår att projektet är flerårigt, är den 31 augusti 2019.

Den 31 augusti 2019 är också sista dagen för att ansöka om bidrag för bidragsår 2020 för särskild undervisning på sjukhus och regionala utbildningsinsatser 

Utvecklingsprojekt

Du kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Du kan få bidrag för projektledning och projektgrupp.

Regionala utbildningsinsatser

Skolhuvudmän som anordnar verksamhet för elever med funktionsnedsättning från flera kommuner kan söka bidrag för regionala utbildningsinsatser. Du kan få bidrag för merkostnader, elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder, om kostnaderna är särskilt stora.

Undervisning på sjukhus

Kommuner kan söka bidrag för särskild undervisning på sjukhus, barn- och ungdomspsykiatrisk klinik, BUP, eller på behandlingshem som är knutna till BUP.

Förordningen för SIS-medel

Statsbidrag till särskild undervisning på sjukhus och regionala utbildningsinsatser regleras i förordningen om särskilda insatser på skolområdet (SFS 1991:931) på riksdagens webbplats.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat fredag 14 juni 2019