Bidrag ur stiftelser för personer med synnedsättning

Sedan den 1 juli 2014 förvaltar Synskadades stiftelse de stiftelser som lämnar bidrag till personer med synskada. Bidragsansökningar ska istället skickas till Synskadades stiftelse. För information om ansökningsförfarande och ansökningsblankett se 
http://synskadadesstiftelse.se/

Du som beviljats bidrag före den 30 juni 2014 ska skicka din rekvisition till Specialpedagogiska skolmyndigheten enligt de anvisningar som du fick när du beviljades bidraget.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat onsdag 28 september 2016