Ansökan och redovisning

Under början av vårterminen möter Specialpedagogiska skolmyndigheten huvudmännen i ett inledande samtal om inriktningen för nästa läsårs ansökan.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 15 maj.

I ansökan ska huvudmannen för omvårdnad bland annat lämna uppgifter om

  • kostnader för personal, lokaler, administration och övrigt
  • beräknad årsarbetskraft
  • kommentarer till större ekonomiska avvikelser från tidigare ansökningar.

Ansökan om bidrag för omvårdnadsinsatserna, elevhem och
habilitering ska följa instruktionen i Anvisning för ansökan och redovisning.

Anvisning för ansökan och redovisning (PDF-dokument, 197 bytes)

Ansökan om utvecklingsmedel görs på en separat blankett. Ansökan ska vara inlämnad senast 15 maj.

SPSM skickar ut ansökningsblanketter för ordinarieverksamhet och utvecklingsmedel till berörda omvårdnadshuvudmän en månad innan sista ansökningsdagen.

Redovisning

Senast 1 oktober ska huvudmannen redovisa det ekonomiska utfallet och lämna in en verksamhetsuppföljning. SPSM skickar ut redovisnings- och uppföljningsblanketter till berörda omvårdnadshuvudmän en månad innan sista redovisningsdagen.

Huvudmannen ska kommentera ekonomiska avvikelser från överenskommelsen och förklara orsaker till eventuellt över- eller underskott.

Över- eller underskott

Om huvudmannen redovisar ett överskott den 1 oktober, ska detta återbetalas in senast 30 dagar efter mottagen faktura från SPSM. Om redovisningen istället innehåller ett underskott utbetalar SPSM beloppet senast 30 dagar efter beslut till huvudmannens angivna konto.

Inlämning av ansökan och redovisning

Undertecknad ansökan och redovisning ska skickas till
SPSM
Statsbidragsavdelningen
Box 1409
171 27 Solna

Skicka även ansökan och redovisningen digitalt till
statsbidragsavdelningen@spsm.se

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018