Viktiga tidpunkter

Januari

Sista ansökningsdag för året är 31 januari.

Februari

SPSM handlägger ansökningarna.
Skolorna får besked via bidragsportalen om preliminär fördelning.
Första utbetalningen sker i slutet av månaden.

Juni

Den andra utbetalningen sker i slutet av månaden.

November

Redovisning av andra halvåret ska ske senast den 20 november.
SPSM handlägger redovisningarna.

December

Skolorna får beslut om fördelning via bidragsportalen.
Utbetalning av resterande medel.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat onsdag 15 juni 2016