Stöd med digitala verktyg

Att få stöd i form av digitala verktyg öppnar många möjligheter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar. Verktygen kan ha en avgörande betydelse för att en person ska kunna utveckla kunskap och nå målen i sin utbildning.

Enligt skollagen ska elever ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. De digitala verktygen behöver finnas som en naturlig del i förskolans och skolans pedagogiska arbete. En förutsättning för arbetet med digitala verktyg är att lärare känner sig förtrogna med att använda och välja digitala verktyg utifrån pedagogiskt värde och elevers olika behov och förutsättningar. Undervisningen behöver därför organiseras och genomföras med ett tydligt syfte och mål så att de digitala verktygen stödjer elevernas lärande. 

Digitala lärresurser, lärverktyg och läromedel

Digitala lärresurser är ett sammanfattande begrepp för material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande. Det kan vara en hel webbplats, ett läromedel, en bild eller en ljudfil. Sociala medier, video, spel, appar eller en programmeringsbar robot är ytterligare exempel på digitala lärresurser. I begreppet ryms även digitala verktyg och digitala läromedel.

Digitala verktyg

Digitala verktyg kan vara teknisk utrustning som dator, platta, interaktiv skrivtavla, mobiler, robotar eller en programvara som används i undervisning, till exempel olika redigeringsprogram, presentationsprogram eller plattformsprogram. Även de olika digitala tjänster som skolväsendet använder för administration och pedagogiskt arbete, till exempel skoladministrativa tjänster, schema, frånvaro, lärplattformar med mera är digitala verktyg.

Digitala läromedel

Ett digitalt läromedel är ett material med tydlig koppling till nationella läroplaner, kursplaner och andra styrdokument. Det är avsett att användas i ett pedagogiskt sammanhang och omfattar ett större område som ett ämne, en kurs eller en årskurs. Materialet har en viss grad av interaktivitet och multimodalitet. Text, bild, ljud och video kan ingå i läromedlet.

Rätt verktyg gör skillnad - del 1: Utmaningar

Filmen visar att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter och fokuserar på utmaningar.

Filmen visar att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter och fokuserar på utmaningar.
Rätt verktyg gör skillnad - del 2: Möjligheter

Filmen visar att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter och fokuserar på möjligheter.

Filmen visar att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter och fokuserar på möjligheter.
Rätt verktyg gör skillnad - del 3: Framgångsrik anpassning

Filmen visar att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter och fokuserar på framgångsrik anpassning.

Filmen visar att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter och fokuserar på framgångsrik anpassning.
Publicerat torsdag 19 januari 2023