Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 4053 träffar på läromedel

 • Bildtext saknas

  Källkritik

  Programmet handlar om att ge eleverna en introduktion till källkritik. Materialet är teckenspråkigt och ger eleverna en introduktion till att tänka kring källkritik och vilka källor vi kan lita på

 • Bildtext saknas

  Språklära

  Läromedlet är som ett uppslagsverk om teckenspråk på teckenspråk. Här kan man snabbt och enkelt få fram information om teckenspråkets grammatik. Materialet är utformat så att döva ungdomar ska kunna

 • Bildtext saknas

  Vår kropp

  Läromedlet handlar om skelettet, musklerna och kroppsdelarna i vår kropp och hur det ser ut hos djurs skelett, muskler och kroppsdelar. Materialet är uppdelat så att det finns faktadelar,

 • Bildtext saknas

  Ett år med en renskötarfamilj - Memorykort

  Memorykorten är en av komponenterna i materialet ”Ett år med en renskötarfamilj”. Materialet utgår från en berättelse där du som pedagog läser högt för eleverna om hur familjen tar hand om sina renar

 • Bildtext saknas

  Skrivsugen 1 och 2 paket

  Skrivsugen är ett läromedel som hjälper elever att komma igång och lyckas med sitt skrivande. Arbetsböckerna innehåller tydliga skrivmallar inom nio olika skrivmoment och passar elever med behov av

 • Bildtext saknas

  Tummen upp! Svenska kartläggning åk 5

  Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4, 5 och 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i svenska i slutet av åk 6 i Lgr 11. Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de

 • Bildtext saknas

  Solid Gold 1

  Ge eleven både stöd och utmaning att utveckla det engelska språket. Med aktuella ämnen, engagerade texter och utmanande övningar bjuder Solid Gold in eleverna till diskussion, interaktion och

 • Bildtext saknas

  Solid Gold 1

  Ge eleven både stöd och utmaning att utveckla det engelska språket. Med aktuella ämnen, engagerade texter och utmanande övningar bjuder Solid Gold in eleverna till diskussion, interaktion och

 • Bildtext saknas

  TitaNO Biologi

  Nya TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. För att träna förmågorna innehåller

 • Bildtext saknas

  Stepping stone 3

  Stepping Stone 3 utökar och fördjupar elevernas ordförråd, grammatikkunskaper och medvetenhet om den engelskspråkiga världen, samt vidareutvecklar deras förmåga att förstå vardagsengelska och att