Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på stödmaterial gav 18 träffar på läromedel

 • Bildtext saknas

  Reflektionsunderlag – komplement till Det lilla ordet främst

  Reflektionsunderlag – komplement till Det lilla ordet främst är ett kuvert som innehåller de fyra reflektionsunderlagen från handledningen i form av laminerade samtalsstöd: Pyramiden ‒ Synliggör

 • Bildtext saknas

  Det lilla ordet främst

  Det lilla ordet främst är en handledning om att skapa förutsättningar för att främst kunna arbeta förebyg­gande och hälsofrämjande i skolan. Handledningen förmedlar skolors erfarenheter samt

 • Bildtext saknas

  Vi är inte bra på barn som Oscar ‒ hur kan vi bli det?

  "Oscar ska ju växa upp här i Sollebrunn. Då ska han kunna gå i vår skola med de andra barnen. Vi kan väl inte säga att Oscar inte kan gå i vår skola om vi inte ens har försökt!" Det här är

 • Bildtext saknas

  Hand i hand

  En resa i samspelets och kommunikationens värld med ett barn som är dövblindfött. Hand i hand är en studie av kommunikationsutvecklingen hos Joakim, ett barn som är dövblindfött. Den belyser både det

 • Bildtext saknas

  Oscar visar vägen

  En fortsättning och fördjupning av boken ”Vi är inte bra på barn som Oscar – hur kan vi bli det?” Om hur skolan höll sin vision levande om en skola för alla och om den kunskapsutveckling detta ledde

 • Bildtext saknas

  Därför inkludering

  Därför inkludering, har varit och är fortfarande inledningen till många diskussioner där vi argumenterar för en skola för alla. För oss är det en självklar rättighet att man som elev inte skall

 • Bildtext saknas

  Va´ då akåkå?

  Det finns barn, ungdomar och vuxna med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter inom olika verksamheter i förskola, skola och vuxenundervisning. Den som har en grav tal- och språkstörning med

 • Bildtext saknas

  Ögat, seendet och synskador

  I dvd-filmen möter vi synpedagog Göran Cedermark som ger en enkel och tydlig bild av hur ögat och seendet fungerar. Filmen är ett bra utgångsmaterial för att lättare kunna förstå hur man kan arbeta

 • Bildtext saknas

  Ta ansvar för samverkan

  Varför behövs samverkan i samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder? För att till exempel tvååriga Klara ska kunna leka med sina kompisar på förskolan, för att elvaåriga Ibrahim ska ha

 • Bildtext saknas

  När tålamodsburken rinner över - om att ritprata

  Författaren till denna bok har inspirerats av den amerikanska pedagogen Carol Gray, som sedan början av 90-talet har arbetat med Social stories. Genom att utgå från barnets starka visuella förmåga