Söksida

Din sökning på "lika värde nr" gav 10 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2016

  En god ljudmiljö underlättar för alla i en inlärningssituation – barn, elever och personal. Men hur skapas den? I det här numret av Lika värde kan du läsa om skolor som förbättrat ljudmiljön och om

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2018

  Språket ger oss identitet, gemenskap och delaktighet. Hur möter man då barn och elever med språkstörning? Fokusera på vad eleven kan, visualisera undervisningen, se till att verksamheten har

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2017

  Temat för det här numret av Lika värde är Stöd för utveckling. När lärmiljön inte fungerar för alla barn och elever kan det vara dags att utveckla verksamheten. En del tar då hjälp utifrån. I det här

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 4, 2016

  Temat för det här numret av Lika värde är Vänd frånvaro till närvaro. Goda relationer, samsyn och samarbete är ledord i arbetet mot lång och olovlig frånvaro i skolan. I tidningen kan du läsa om en

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2016

  I det här numret av tidningen Lika värde kan du läsa om en studieverkstad i Stenungsund, som erbjuder specialpedagogiskt stöd och ett projekt i Dalarna, vars mål är att göra utbildningen tillgänglig

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2015

  I vårnumret av Lika värde kan du läsa om verksamheter som arbetar med flerspråkighet och mångfald. Att arbeta med flerspråkiga barn och elever är både utmanande och givande berättar de vi träffat i

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2015

  I det här numret av Lika värde kan du läsa om några verksamheter som utvecklat sitt stöd till barn och elever. Vi har bland annat frågat dem hur de fått med sig alla berörda i arbetet och om det var

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 4, 2014

  I det här numret av Lika värde kan du läsa om hur det gått för Nossebro skola, som blev så uppmärksammad för några år sedan, om Åstorp som fått SIS-medel till ett it-projekt och om skolan som valde

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2014

  I vårnumret av Lika värde kan du läsa om några kommuner som på olika sätt arbetar för en tillgänglig utbildning. Danderyds och Landskrona kommun har prövat ett värderingsverktyg för tillgänglighet.

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2014

  Lika värde-redaktionen har träffat tre verksamheter som alla har utforskat nya lösningar och har inkludering som mål. Det är en förskola i Överkalix som arbetar med samspel, ett par pedagoger i