Söksida

Din sökning på "lika värde nr" gav 12 träffar på publikationer

 • Omslagsbilden till tidningen Lika värde visar två glada kvinnor som ler mot kameran.

  Lika värde nr 1, 2017

  Temat för det här numret av Lika värde är Stöd för utveckling. När lärmiljön inte fungerar för alla barn och elever kan det vara dags att utveckla verksamheten. En del tar då hjälp utifrån. I det här

 • Lika värde nr 4, 2016.

  Lika värde nr 4, 2016

  Temat för det här numret av Lika värde är Vänd frånvaro till närvaro. Goda relationer, samsyn och samarbete är ledord i arbetet mot lång och olovlig frånvaro i skolan. I tidningen kan du läsa om en

 • Tre personer står vid varandra och pratar.

  Lika värde nr 3, 2016

  Det här numret av Lika värde har elevhälsan som tema. Elevhälsans roll att arbeta förebyggande är ganska ny. Viljan att förändra arbetssättet finns, men det är inte helt lätt. I det här numret kan du

 • Pojke ligger i soffan med huvudet mot ryggstödet.

  Lika värde nr 2, 2016

  En god ljudmiljö underlättar för alla i en inlärningssituation – barn, elever och personal. Men hur skapas den? I det här numret av Lika värde kan du läsa om skolor som förbättrat ljudmiljön och om

 • Porträtt på man och kvinna inomhus.

  Lika värde nr 1, 2016

  I det här numret av tidningen Lika värde kan du läsa om en studieverkstad i Stenungsund, som erbjuder specialpedagogiskt stöd och ett projekt i Dalarna, vars mål är att göra utbildningen tillgänglig

 • Framsida fyra glada människor som kollar in i kameran

  Lika värde nr 4, 2015

  Hur kan man arbeta inkluderande i skolan? Vilken roll har skolhuvudmannen i detta arbete? Och vad kan man göra konkret i en skola, måste man lägga ner alla särskilda grupper? Det är några av frågorna

 • Framsida pojke håller i en fotboll

  Lika värde nr 3, 2015

  I höstnumret av Lika värde är temat läsa, skriva och räkna. Att kunna läsa, skriva och räkna är färdigheter som påverkar både självbilden och den personliga utvecklingen. I det här numret kan du läsa

 • Framsida en tjej och en kille kollar in i kameran

  Lika värde nr 2, 2015

  I vårnumret av Lika värde kan du läsa om verksamheter som arbetar med flerspråkighet och mångfald. Att arbeta med flerspråkiga barn och elever är både utmanande och givande berättar de vi träffat i

 • Framsida elev och lärare

  Lika värde nr 1, 2015

  I det här numret av Lika värde kan du läsa om några verksamheter som utvecklat sitt stöd till barn och elever. Vi har bland annat frågat dem hur de fått med sig alla berörda i arbetet och om det var

 • Framsida tjej som kollar in i kameran

  Lika värde nr 4, 2014

  I det här numret av Lika värde kan du läsa om hur det gått för Nossebro skola, som blev så uppmärksammad för några år sedan, om Åstorp som fått SIS-medel till ett it-projekt och om skolan som valde