Söksida

Din sökning på "lika värde nr" gav 6 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 4, 2017

  Användning av digitala verktyg i lärandet ger möjlighet till mer individuella lösningar. I nummer 4 av tidningen Lika värde 2017 kan du få råd att komma igång med digitalt lärande och läsa om

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 3, 2017

  Extra anpassningar finns för att göra undervisningen mer tillgänglig för eleverna. I Lika värde nummer 3 2017 kan du läsa om hur tre skolor har utvecklat nya arbetssätt för att möta sina elevers

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2017

  Lika värde nr 2, 2017,  har temat Förskolan. Alla barn är välkomna till förskolan. Men hur möter förskolan utmaningar som att få med alla barn i leken eller att ta emot ett barn med en ovanlig

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 3, 2016

  Det här numret av Lika värde har elevhälsan som tema. Elevhälsans roll att arbeta förebyggande är ganska ny. Viljan att förändra arbetssättet finns, men det är inte helt lätt. I det här numret kan du

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 4, 2015

  Hur kan man arbeta inkluderande i skolan? Vilken roll har skolhuvudmannen i detta arbete? Och vad kan man göra konkret i en skola, måste man lägga ner alla särskilda grupper? Det är några av frågorna

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 3, 2015

  I höstnumret av Lika värde är temat läsa, skriva och räkna. Att kunna läsa, skriva och räkna är färdigheter som påverkar både självbilden och den personliga utvecklingen. I det här numret kan du läsa