Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 3991 träffar på läromedel

 • Bildtext saknas

  Linjal 21 cm

  Den gula linjalen har på ena sidan reliefmarkering varje 0,5 cm och på den motsatta sidan är var femte centimeter markerad med punktskrift. Linjalens undersida är försedd med glidstopp. Linjalen har

 • Bildtext saknas

  Linjal 30 cm

  Den gula linjalen har på ena sidan reliefmarkering varje 0,5 cm och var femte centimeter markerad med punktskrift. På motsatta sidan är varje centimeter markerad med ett jack samt en svart

 • Bildtext saknas

  Språklig medvetenhet hos förskolebarn

  Ett prövningsmaterial som omfattar rim, segmentering i stavelser (rytm), syntetisering och segmentering av sammansatta ord samt ordlängd. Författarna har utgått från ett examensarbete som de gjort i

 • Bildtext saknas

  Framåt B Övningsbok

  Framåt är ett läromedel för sfi-elever som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. Eleverna utvecklar ett fungerande vardagsspråk genom läs- och skrivinlärning,

 • Bildtext saknas

  Framåt B Övningsbok

  Framåt är ett läromedel för sfi-elever som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. Eleverna utvecklar ett fungerande vardagsspråk genom läs- och skrivinlärning,

 • Bildtext saknas

  Boken om teknik

  Boken om teknik är en grundbok i teknik för årskurs 4-6. Till grundboken finns en arbetsbok och en lärarbok. Grundboken finns även som onlinebok. I Boken om teknik hittar du inspirerande texter,

 • Bildtext saknas

  Boken om teknik

  Boken om teknik är en grundbok i teknik för årskurs 4-6. Till grundboken finns en arbetsbok och en lärarbok. Grundboken finns även som onlinebok. I Boken om teknik hittar du inspirerande texter,

 • Bildtext saknas

  Boken om teknik

  Boken om teknik är en grundbok i teknik för årskurs 4-6. Till grundboken finns en arbetsbok och en lärarbok. Grundboken finns även som onlinebok. I Boken om teknik hittar du inspirerande texter,

 • Bildtext saknas

  Boken om Fysik och Kemi

  Med exempel hämtade ur vardagen förklaras de viktigaste begreppen i fysikens och kemins värld. Boken om Fysik och kemi innehåller kapitlen: Vad består allting av? Vatten - ett viktigt ämne Fast,

 • Bildtext saknas

  Boken om Fysik och Kemi

  Med exempel hämtade ur vardagen förklaras de viktigaste begreppen i fysikens och kemins värld. Boken om Fysik och kemi innehåller kapitlen: Vad består allting av? Vatten - ett viktigt ämne Fast,