Bilden visar en videokamera och texten Vodden Lika Värde.

Vodd: Tema dövblindhet - Vårt resurscenters kunskap och stöd till målgruppen

Våra rådgivare från resurscenter dövblind delar med sig hur de jobbar med stöd till förskolor och skolor som har barn eller elev med medfödd eller förvärvad dövblindhet, det vill säga en kombinerad syn- och hörselnedsättning. 

Ett samtal med rådgivare från resurscenter dövblind

I detta voddavsnitt samtalar vi med Ulrica och Lena från resurscenter dövblindhet där de berättar om hur vi kan ge stöd till förskolor och skolor som har barn och elever med medfödd eller förvärvad dövblindhet, det vill säga barn med en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Detta avsnitt är det tredje av totalt tre avsnitt som handlar om utbildning för barn och elever med dövblindhet.

Publicerat tisdag 30 november 2021