Bilden visar en videokamera och texten Vodden Lika Värde.

Vodd: Tema dövblindhet - Gustav om det stöd han har fått och får i skolan

I detta avsnitt möter vi Gustav som lever med dövblindhet och som just nu studerar på barn- och fritidsprogrammet på riksgymnasiet. Han berättar om hur han upplevt det stöd han fick under åren på specialskola och även hur det nu går på riksgymnasiet. 

Ett samtal med Gustav om det stöd han har fått och får i skolan

Gustav Midelund har diagnosen CHARGE syndrom och är alltså både döv och har en synnedsättning. Vår moderator Petra Eklund samtalar med Gustav om hur det fungerade med skolgången på Östervångsskolan, en specialskola för elever som är döva och har hörselnedsättning. Fick han det stöd han behövde? Vad fungerade bra och mindre bra? Hur går det nu på riksgymnasiet och fungerar det bra att få distansundervisning? Detta voddavsnitt är det första av tre avsnitt som handlar om temat dövblindhet. 

Illustration av två personer som tecknar med varandra. Personen till höger har en hörapparat på sig.

Våra skolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning

Publicerat tisdag 30 november 2021