Vodd: Svenskt teckenspråk som undervisningsspråk firar 40 år

Den 14 maj 1981 erkände riksdagen att svenskt teckenspråk är dövas första språk och att det skulle användas i undervisningen i specialskolor. Det blev startskottet för tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö på våra tvåspråkiga specialskolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Sverige var först i världen med att erkänna teckenspråk som ett språk. Hur ser det ut i våra skolor idag? Vad är tvåspråkig undervisning egentligen? Det pratar vi om i detta voddavsnitt. 

Svenskt teckenspråk som undervisningsspråk firar 40 år

I detta avsnitt samtalar vi med Lina Jerpö, samordnare tvåspråkighet, om vad tvåspråkig undervisning är och skillnaden mellan specialskolans och grundskolans läroplan. Våra skolor berättar också om hur de kommer fira teckenspråkets dag och varför det är viktigt att fira. 

I detta avsnitt samtalar vi med Lina Jerpö, samordnare tvåspråkighet, om vad tvåspråkig undervisning är och skillnaden mellan specialskolans och grundskolans läroplan. Våra skolor berättar också om hur de kommer fira teckenspråkets dag och varför det är viktigt att fira. 

Publicerat tisdag 30 november 2021