Vodd: Ett samtal med Birgitta Ozolins

Med anledning av 40-årsjubileet för svenskt teckenspråk som undervisningsspråk samtalar vi med Birgitta Ozolins om hur det var innan erkännandet den 14 maj 1981. Hon berättar om när hon lärde sig teckenspråk, hur det var på "dövstumskolan" som det då hette förr och hur synen på svenskt teckenspråk såg ut innan forskning inleddes. Hon blev sedan involverad i forskning i svenskt teckenspråk med fokus på döva barns språkutveckling. 

Ett samtal med Birgitta Ozolins

I detta avsnitt samtalar vi med Birgitta Ozolins som delar med sig sina egna erfarenheter av hur det var att gå i skolan där teckenspråk förbjöds i undervisningen. Hon berättar om synen på teckenspråk som något fult och om när forskning i svenskt teckenspråk inleddes. 

Publicerat tisdag 30 november 2021