Bilden visar en filmkamera och texten "Vodden Lika Värde". I filmkameran ser vi några illustrationer av olika personer samt texten "Ansökan till specialskola".

Vodd: Ansökan till specialskola

I detta avsnitt diskuterar vi ansökan till specialskola och hur beslut om mottagande i specialskola går till. 

Ansökan till specialskola

Petra Eklund, kommunikatör, samtalar med Susanne Tholander, handläggare. De pratar om hur man söker till specialskola och hur beslut om mottagande i specialskola går till. 

Våra skolor och inriktningar

Regionala skolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning

Nationella skolor för elever med grav språkstörning

Nationell skola för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

Nationell skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning samt elever med medfödd dövblindhet

Publicerat tisdag 30 november 2021