Vänerskolans lärmiljöer

På Vänerskolan är vårt självklara mål att alla elever kan delta i undervisningen fullt ut. Vi erbjuder en lärmiljö som är tillgänglig för våra elever både vad gäller visuellt, ljudmässigt och fysiskt men också pedagogiskt och socialt. 

God visuell miljö med utgångspunkt i tvåspråkighet 

Varje klassrum är möblerat utifrån tillgänglighetsaspekter så att alla elever kan ta del av den tvåspråkiga undervisningen. Bland annat är en viktig förutsättning att klassrummen har en god och lugn visuell miljö. I de flesta klassrummen är bänkarna placerade i halvcirkel- eller U-form för att lärare och elever ska kunna se varandra bra. Alla klassrum har en interaktiv skrivtavla, som är ett visuellt stöd till den tvåspråkiga undervisningen. I undervisningen använder vi olika visuella pedagogiska signaler för att till exempel underlätta turtagning. 

God ljudmiljö med modern hörteknik 

Skolan har en hörseltekniker som tillsammans med den pedagogiska personalen ständigt utvecklar skolans ljudmiljö. Våra klassrum är akustiksanerade och är utrustade med teleslingor. Vi har installerade lärarmikrofoner och elevmikrofoner. Hörtekniken i klassrummen anpassas fortlöpande efter rådande behov. Den visuella miljön är också viktig hos oss. Visuella signaler och interaktiva skrivtavlor i våra klassrum är exempel på anpassningar för att främja delaktighet och lärmiljö.

Vi har en långsiktig plan för en större satsning på vår fysiska lärmiljö. All armatur i klassrummen byts successivt ut till armatur speciellt framtagen för att passa dagens krav på belysning för vår målgrupp. Nu byter vi även ut armatur i korridorer och på fritids för en bättre visuell miljö på hela skolan.

Den visuella miljön förbättrar vi ytterligare genom att vi nu byter ut våra tunna mönstrade gamla gardiner till enfärgade mörka gardiner i klassrummet.

För att minska det visuella bullret i klassrummen målar vi om där det behövs och döljer sladdar i klassrummen – allt för att minska onödigt visuellt buller. Ljudabsorbenter finns i våra klassrum. Vi satsar även på att förbättra ljudmiljön i korridorer och i matsalen utifrån nyligen genomförda mätningar. Nu sätter vi även upp ljudabsorbenter i entrén. Dörrar byts ut till dörrar med bättre ljudisolering, för att förbättra ljudmiljön i klassrummen.

Pedagogisk och social lärmiljö

Vår personal har specialkompetens och lång erfarenhet att möta elever med hörselnedsättning och dövhet.

Elevhälsoteamet arbetar i nära samarbete med pedagogerna för att öka elevernas måluppfyllelse. Här får eleverna möta förebilder eftersom vi har personal som har hörselnedsättning och som är döva. Här får de chans att stärka sin identitet och ökad kunskap om sin hörselnedsättning.

För att elever som är döva eller har en hörselnedsättning ska utvecklas måste de ha tillgång till språk som gynnar den kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen.

På Vänerskolan erbjuder vi rastaktiviteter. Med jämna mellanrum jobbar vi med Väner-Vänner. Vi har delat in skolan i åldersblandade grupper så att yngre och äldre elever får lära känna varandra mer som exempelvis vid friluftsdagar och temadagar.

Digitalt lärande

Elever från förskoleklass till årskurs 10 har varsin bärbar dator, med pedagogiska program som nyttjas i undervisningen.

Alla huvudklassrum på Vänerskolan är utrustade med en interaktiv skrivtavla.

Till stöd för det digitala lärandet finns både it-tekniker och it-pedagoger tillgängliga.

Teckenspråkiga förebilder 

Våra elever får i skolan möta både elever och personal, som också är döva eller har hörselnedsättning och är teckenspråkiga samt personal som är hörande och teckenspråkiga. En miljö där alla har möjlighet att kommunicera stärker elevernas självbestämmande genom att de själva kan välja när, var och hur de vill vara delaktiga.

Publicerat fredag 3 mars 2023