Stopp min kropp

Under vårterminen 2021 har Vänerskolans fritids jobbat med Rädda Barnens material Stopp min kropp. Vi har lärt oss hur viktigt det är att respektera sin egen och andras kroppar och att nej alltid betyder NEJ. Det har vi gjort genom rollspel, pyssel, målning, teater, bokläsning och mycket annat. Som avslutning på temat har vi gjort egna t-shirtar med budskapet och även en musikvideo med Vänerskolans egen Stopp min kropp-sång!

Under vårterminen 2021 har Vänerskolans fritids jobbat med Rädda Barnens material Stopp min kropp. Vi har lärt oss hur viktigt det är att respektera sin egen och andras kroppar och att nej alltid betyder NEJ. Det har vi gjort genom rollspel, pyssel, målning, teater, bokläsning och mycket annat. Som avslutning på temat har vi gjort egna t-shirtar med budskapet och även en musikvideo med Vänerskolans egen Stopp min kropp-sång!

Vänerskolans fritidshem i en rik språklig miljö

Verksamheten på vårt fritidshem är en bro mellan skola och fritid som utgår från skolans heldagsperspektiv. Fritidspersonalen och skolans pedagoger har ett nära samarbete för att främja helhetssynen på barnen.

Trygg, tillgänglig och inkluderande miljö på våra fritidshem

Här erbjuder vi en lärmiljö som stimulerar barnens kreativitet, nyfikenhet och rörelseglädje. Miljön är trygg, tillgänglig och inkluderande. 

Våra två fritidsavdelningar Solen och Månen har öppet alla skoldagar och lovdagar, med undantag för några veckor under sommaren och två till fyra planeringsdagar under läsåret. Verksamheten utgår från fritidshemmens läroplan.

Kommunikation med elever utifrån elevers behov 

Våra pedagoger på vårt fritidshem använder både svenskt teckenspråk och talad svenska i kommunikation med elever, beroende på deras individuella behov av kommunikation. Genom vårt språkutvecklande arbetssätt utvecklar våra elever sin förmåga att kommunicera, utforska och lära tillsammans med andra.

Vi uppmuntrar till lek och rörelse genom olika aktiviteter på fritids, i skolans rytmiksal och utomhusvistelse. Barnen får möjlighet att vara delaktiga i planeringen av aktiviteterna för att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta. Vi erbjuder eleverna både planerade aktiviteter och fri lek och tar hänsyn till elevernas personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.

Vänerskolans skolgård har genomgått en totalrenovering, för att främja lärmiljön och tillgängligheten i vår utomhusmiljö.

Publicerat måndag 29 augusti 2022