Visuell tillgänglighet

På Vänerskolan har vi elever som på olika sätt har svårt att orientera sig visuellt. För att underlätta för dem och göra skolan mer tillgänglig använder vi oss av anpassad färgsättning.

Till exempel har varje våningsplanen sin specifika färg, där den översta våningen är gul som solen. Alla golvlister och dörrposter i byggnaden är färgmarkerad enligt ett särskilt system.

Publicerat onsdag 21 november 2012 Granskat tisdag 26 februari 2019