Vänerskolans entre

Om Vänerskolan

Vänerskolan är en 10-årig grundskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Vi undervisar från förskoleklass till årskurs 10 i en unik tvåspråkig lärmiljö som främjar våra elevers kunskapsutveckling.

Idag går det ungefär 70 elever på Vänerskolan. De elever som får långa skolresor bor delar eller hela skolveckor på elevboenden.

Vänerskolans fritidsverksamhet är en bro mellan skola och fritid som utgår från skolans heldagsperspektiv.

Våra elever kommer från ett område som sträcker sig över Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län.

Våra pedagoger, speciallärare, specialpedagog och övrig personal är teckenspråkiga och med specialkunskaper och erfarenheter av att undervisa tvåspråkiga barn och ungdomar.

Läsårstider vårterminen 2020

Vårterminen första skoldag: onsdag 8 januari kl 10.30

Sportlov: vecka 8 (17-21 februari)

Lovdag för eleverna: fredag 6 mars och torsdag 9 april

Påsklov: vecka 16 (9 april-17 april)

Lovdagar för eleverna: fredag 1 maj, måndag 11 maj och torsdag-fredag 21-22 maj

Vårterminen sista skoldag: torsdag 11 juni

Alla elever börjar skolan:

  • Måndagar kl 10.30
  • Tisdagar kl 08.20
  • Onsdagar kl 08.20
  • Torsdagar kl 08.20
  • Fredagar kl 08.20

Dag efter helg samt dag efter lov börjar alltid eleverna kl 10.30

Fritidshemmet är öppet helgfria vardagar.
Fritidshemmets personal har kompetensutvecklingsdag 15 juni och 10 augusti 2020, samt 14 juni år 2021. Då är fritids stängt.

Vänerskolans elevboenden är öppna på ordinarie skoldagar. De är alltid stängda på helger och på lov.

Publicerat onsdag 11 december 2019