Fotot visar Vänerskolan utifrån.

Om Vänerskolan

Vänerskolan i Vänersborg tar emot elever från Västra Götalandsregionen, Hallands län och Jönköpings län. Vi har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till årskurs 10. 

Vi har en unik teckenspråkig miljö med tvåspråkig undervisning

Det som utmärker Vänerskolan är att våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och svenska. Vi kallar det för tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö.

I vår rika teckenspråkiga skolmiljö är det gemensamma språket alltså svenskt teckenspråk. Här får eleverna möjlighet att utveckla sina två eller fler språk, sina kunskaper och sin självkänsla. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer. 

Språkutvecklande arbetssätt i undervisningen

Vår personal är teckenspråkig med specialkunskaper och erfarenheter av tvåspråkig undervisning och att använda språkutvecklande arbetssätt i undervisningen. Vår ambition är att alla våra elever får en bra utbildning som lägger grund för fortsatta studier på gymnasiet och för framtida utbildningar och yrken.

Den auditiva och visuella miljön är extra viktig hos oss 

Med tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö främjar vi kunskapsutvecklingen hos våra elever. Det ställer särskilda krav på den visuella och auditiva miljön. Skolan har en hörseltekniker som tillsammans med den pedagogiska personalen ständigt utvecklar skolans ljudmiljö. Våra klassrum är akustiksanerade och är utrustade med teleslingor. Vi har installerade lärarmikrofoner och elevmikrofoner. Hörtekniken i klassrummen anpassas fortlöpande efter rådande behov. Den visuella miljön är också viktig hos oss. Visuella signaler och interaktiva skrivtavlor i våra klassrum är exempel på anpassningar för att främja delaktighet och lärmiljö.

Resor och boende

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. För elever som har långt att dagpendla erbjuder vi boende, där man kan bo hela eller delar av veckan. På skolan finns även fritidshem.

Vänerskolan har funnits sedan 1877

Vänerskolan har funnits sedan 1877. Vänerskolans nuvarande skolbyggnad invigdes 12 september 1896. Den 12 september varje år firar vi därför Vänerskolans födelsedag.

Skolan har haft flera namn under åren och fick namnet Vänerskolan 1965. Förr var målet med undervisningen på Vänerskolan att eleverna skulle lära sig tala, så kallad oralism-metoden, trots att eleverna inte hörde. Teckenspråk förbjöds under lektionerna och fick enbart användas under rasterna. När det svenska teckenspråket blev erkänt som förstaspråk för personer som är döva år 1981 började man undervisa eleverna i två språk, svenskt teckenspråk och svenska. Sedan dess har Vänerskolan erbjudit tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö.

På vissa bibliotek finns möjlighet att låna boken om Vänerskolans historia. Vänersborgs museum har också ett digitalt museum med bilder från Vänerskolans historia. Här kan du även fördjupa dig i Vänerskolans historia.

Publicerat torsdag 10 juni 2021