Prova på

Vi tar emot elever som vill prova på Vänerskolan när som helst under läsåret.

Under ett sådant besök får eleven delta i undervisningen i en teckenspråkig miljö och får besöka våra boenden.

Hur länge eleven kommer till oss varierar. Det kommer vi överens om med vårdnadshavare och elevens ordinarie skola.

Deltidsundervisning som en del av inskolning

Som en del av inskolningen erbjuder vi deltidsundervisning 1-2 dagar i veckan under en eller två terminer.

Eleverna får undervisning på talad svenska med hörseltekniska hjälpmedel. De får dela erfarenheter med andra hörselskadade elever, och de får möjlighet att lära sig teckenspråk under en prova på-period.

Deltidseleverna följer grundskolans läroplan.

Publicerat måndag 20 augusti 2012 Granskat fredag 3 augusti 2018