Inskolning

På Vänerskolan tycker vi att det är viktigt elever och vårdnadshavare ges god tid att växa in i verksamheten på ett bra sätt. Detta skapar trygghet både för barn och vuxna.

Anpassas efter familjens behov

Inskolningen anpassas utifrån varje familjs förutsättningar och behov. 

Inskolningstiden kan variera. För yngre barn kan den pågå under ett helt läsår, medan den för en äldre elev kan vara betydligt kortare.

Deltidsundervisning som en del av inskolning

För att prova om Vänerskolan är ett passande skolalternativ erbjuder vi deltidsundervisning.

Förutom den tvåspråkiga undervisningen är detta en unik chans att möta andra barn och ungdomar i liknande situation för att utveckla sin identitet.

Läs mer om deltidsundervisningen och ansökan.

Publicerat fredag 13 september 2019