Besök oss eller prova på Vänerskolan

Funderar du på om Vänerskolan är rätt skola för ditt barn? Varmt välkommen att ta kontakt med oss för att besöka vår skola och få mer information om vår verksamhet. Alla besök planeras utifrån elevens individuella behov och önskemål. För elever som går i sin hemskola finns också möjlighet att prova på att vara elev på Vänerskolan. 

Välkommen att besöka oss

Vår första kontakt med en ny elev sker ofta genom att vi träffar barnet tillsammans med vårdnadshavarna på ett så kallat familjebesök. Vid ett besök hos oss får ni ett personligt mottagande som innehåller information och rundvandring i skolans lokaler. Ni får bland annat se hur den tvåspråkiga undervisningen fungerar och ta del av vår tillgängliga lärmiljö. Vi erbjuder också besök på ett av våra elevboenden.

Prova på att vara elev

Efter att ni besökt oss finns möjlighet för ert barn att prova på hur det är att vara elev på Vänerskolan. Vi erbjuder prova-på-dagar, där ditt barn får följa med i undervisningen i en klass ett antal dagar. Under dessa dagar kan det finnas möjlighet att prova på att åka skolskjuts, samt att besöka ett elevboende.

Antalet prova-på-dagar varierar. Det kommer vi överens om med dig som vårdnadshavare och ditt barns ordinarie skola.

Efter prova-på-perioden utvärderar vi tillsammans med er och ert barn hur det fungerat, och  om ni vill söka plats på Vänerskolan. 

För mer information om att besöka eller prova på skolan, kontakta Malin Johansson på Vänerskolan malin.johansson@spsm.se

Publicerat måndag 29 augusti 2022