En elev sitter vid ett bord och får hjälp av en pedagog. Flera elever syns i klassrummet.

Vänerskolan

Vänerskolan är en skola för elever som har en hörselnedsättning eller som är döva. Vi tar emot elever från Västra Götalandsregionen, Hallands län och Jönköpings län.

Utifrån erfarenhet och kunskap om att undervisa elever som har en hörselnedsättning och elever som är döva, har vi utformat en unik lärmiljö för att främja kunskapsutvecklingen hos våra elever.

Visuella signaler och interaktiva skrivtavlor i våra klassrum, är exempel på anpassningar för att främja den visuella miljön, som är extra viktig på vår skola.

Våra klassrum är akustikbehandlade och utrustade med en modern hörteknik. Tillsammans med Vänerskolans hörseltekniker pågår det ett ständigt utvecklingsarbete kring den auditiva miljön.

Skolan följer kursplaner och kunskapskrav i svenska, engelska och moderna språk som är särskilt framtagna för specialskolan. Övriga ämnen har samma kunskapskrav som grundskolan. Våra elever läser dessutom ytterligare ett ämne, teckenspråk, och även rörelse och drama istället för musik.

Tvåspråkig undervisning

Undervisningen är tvåspråkig och sker dels på svenskt teckenspråk, dels på talad eller skriven svenska. Denna språkmiljö gynnar den kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen. Genom tvåspråkigheten ökar elevens möjligheter till fortsatta studier och delaktighet i samhället.

Resor och boende

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. För elever som inte kan dagpendla till skolan erbjuder skolan boendeplats, där man kan bo hela eller delar av veckan.

Publicerat onsdag 12 februari 2020