Östervångsskolans lärmiljö

På Östervångsskolan ska alla elever kan delta i undervisningen fullt ut. Vi erbjuder en lärmiljö som är tillgänglig för våra elever pedagogisk, socialt och fysiskt. Vi utvärderar dessa områden kontinuerligt och gör handlingsplaner, såväl på organisatorisk som på gruppnivå.

God visuell miljö med utgångspunkt i tvåspråkighet 

Vår teckenspråkiga miljö är unik. I och med att undervisningen sker på svenskt teckenspråk är det viktigt med en god visuell miljö. Våra elever behöver kunna se vad både läraren och andra kamrater säger. Vi har utmärkta visuella anpassningar i våra lokaler och våra lärare använder alltid olika visuella strategier i undervisningen. 

Vi har anpassade möblemang som fungerar bra visuellt i den tvåspråkiga undervisningen. Vi har flexibla och bärbara avskärmningsskärmar som elever kan använda för att koncentrera sig på sina uppgifter och inte störas visuellt av andra elever i klassrummet. 

För undervisning av yngre elever och elever i behov av extra språkligt stöd använder vi bildstöd till texter.

Digitalt lärande för ökad tillgänglighet

I och med att Östervångsskolan är en visuell skola har vi utrustat våra klassrum med teknik som gör digitalt lärande till ett självklart inslag i undervisningen. Vi har bra digital utrustning för dator, film och video. Skolan har en egen it-pedagog som ger stöd till både elever och lärare inom it och digital teknik. Från årskurs 5 och uppåt har eleverna en egen dator vilken de själva ansvarar för mellan hem och skola. De yngre eleverna har tillgång till surfplattor. 

Alla klassrum är utrustade med en interaktiv, tryckkänslig skrivtavla kopplad till dator och hörslinga.

Teckenspråkskunnig personal med specialkompetens

Våra lärare har specialkompetens om skolans målgrupp och att utgå från tvåspråkighet, det svenska teckenspråket och visuella villkor i sin undervisning. Flera av våra lärare är speciallärare med inriktning döv/hörsel. Majoriteten av vår personal är fullt teckenspråkskunniga. Hos oss finns också tre teckenspråkstolkar som tolkar de som ännu inte behärskar svenskt teckenspråk. 

Publicerat torsdag 25 augusti 2022