Viktiga årtal i Östervångsskolans historia

1874

Skolkatalogen för Skånes Anstalt för Döfstumma i Lund kom ut för första gången.

1881

Man beslöt att lärarna skulle få sin lön månadsvis. Dessförinnan fick lärarna ut sin lön varje kvartal.

1887

Styrelsen beslöt att låta föreståndaren Flodin använda östra flygeln som bostad. Han fick sju rum och kök och skulle själv bekosta ett trädgårdsland på skolans tomt.

1920

Undervisningen inställdes mellan den 7 februari och den 6 mars på grund av att ett sextiotal elever insjuknat i spanska sjukan. Tio av dem fick komplikationer som till exempel lunginflammation. Samtliga tillfrisknade dock så småningom.

1932

Den 7 september fick skolan kungligt besök, nämligen av prinsessan Ingrid av Sverige, sedermera drottning Ingrid av Danmark. Prinsessan besökte de flesta av skolans klasser och lyssnade på undervisningen.

1990

Hennes Majestät Drottning Silvia besökte skolan den 3 oktober 1990 under sitt besök i Lund och återkom under våren 1997. Skolan hade då firat sitt 125-årsjubileum.

Publicerat fredag 14 september 2012 Granskat tisdag 26 februari 2019