Om Östervångsskolan

Östervångsskolan i Lund tar emot elever från Skåne, Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län. Vi har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till årskurs 10. 

En tvåspråkig skola med eleven i ett livsperspektiv

Det som utmärker Östervångsskolan är att våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och svenska. Vi kallar det för tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Här får eleverna möjlighet att utveckla sina två eller fler språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en unik och rik teckenspråkig miljö. Eleverna kan samtala med alla vuxna på skolan, det vill säga lärare, elevhälsa, fritidshemmets personal och skolledning. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer.

Vårt mål är att eleverna genom tvåspråkighet får en god utbildning som lägger en god grund till framtida utbildningar och yrken. Vår ambition är att undervisningen ska bidra till att göra alla elever nyfikna till lärande och att alla elever får en gynnsam språk- och kunskapsutveckling. Med tvåspråkighet skapar vi framtidstro hos våra elever med flera möjligheter efter specialskolan.  

Delar skollokaler med kommunal grundskola

Vi delar ny- och ombyggda skollokaler med Tunaskolan, en kommunal F-9 grundskola i Lund. Yngre elever undervisas i X-huset och äldre elever i F- och Y-huset. Undervisning i slöjd och hemkunskap sker i H-huset. 

Miljön i Östervångsskolans lokaler och vår undervisning är särskilt utformad så att den passar för våra elever, och de höga krav som ställs på en tillgänglig skola. 

Resor till och från skolan, boende och fritidshem

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. Till och med årskurs 4 åker eleverna taxi och därefter på egen hand i kollektivtrafiken.

För elever som har långt att dagpendla till skolan erbjuder vi boende i ett veckohem hos en familj. Vi har även ett fritidshem

Kort om Östervångsskolans historia

Östervångsskolan började bedriva undervisning för elever som är döva eller har hörselnedsättning 1871. Då fanns skolan på Östervångsvägen, där skolan hade verksamhet fram tills höstterminen 2015. Vårterminen 2016 flyttade Östervångsskolan till nuvarande skollokaler på Tunaskolan. 

Se gärna filmen om Östervångsskolan
Se filmen om svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan på Östervångsskolan
Möt tvåspråkiga Alex, tidigare elev på Östervångsskolan
Publicerat torsdag 10 juni 2021