Om Östervångsskolan

Östervångsskolan är centralt belägen i Lund, i samma byggnader som Tunaskolan. Lokalerna är ny- och ombyggda och togs i bruk vid årsskiftet 2015-2016. 

Skolan har cirka 90 elever från F-klass till årskurs 10. Vi har pedagoger, speciallärare, specialpedagoger och övrig personal som är teckenspråkiga och med specialkunskaper och erfarenheter av att arbeta med tvåspråkiga teckenspråkiga barn och ungdomar.

Publicerat fredag 14 september 2012 Granskat tisdag 14 februari 2017