Besök oss eller prova på Östervångsskolan

Funderar du på om Östervångsskolan är rätt skola för ditt barn? Välkommen att besöka oss på Östervångsskolan. Vi planerar alla besök utifrån elevens individuella behov och vårdnadshavares önskemål. För elever som går i sin hemskola finns också möjlighet att prova på att vara elev hos oss. 

Vi visar runt i skolan och informerar om vår verksamhet

Ni är hjärtligt välkomna att besöka Östervångsskolan för att lära känna skolmiljön och få information inför skolstarten. Vid besöket får ni information om verksamheten samt möjlighet att ställa frågor och besöka olika delar av skolan. Välkommen att kontakta oss om ni vill besöka oss. 

Under besöket berättar vi bland annat om:

  • Östervångsskolans verksamhet
  • Den tillgängliga lärmiljön 
  • Vad tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö innebär
  • Skolans uppdrag 
  • Skolans upptagningsområde
  • Personalgrupper som arbetar på skolan
  • Deltidsutbildning
  • Teckenspråksutbildning för syskon och barn till döva
  • Fritidshem, boende och elevresor
  • Hur ansökan går till 

Välkommen att kontakta oss om ni är intresserade av att besöka oss.

Prova på att vara elev

Funderar ni som vårdnadshavare på om Östervångsskolan passar ert barn? Förutom att besöka oss finns det också möjlighet för ert barn att prova på att vara elev på skolan under en viss tid. Vi kommer överens om när och hur länge ert barn kan prova på att vara elev hos oss. Efter denna provperioden utvärderar vi tillsammans med er och ert barn hur det fungerat och om ni vill söka plats på Östervångsskolan. Kontakta oss för ytterligare information om denna möjlighet. 

Publicerat torsdag 25 augusti 2022