Boende

Under skolveckorna finns möjlighet att vara på Östervångsskolans boende. Vi har två boenden, Fiolvägen och Fornborgen, som ligger i Lund. Båda våra boenden har gångavstånd till hållplatser med stadsbuss till skolan.

Vem kan få plats på våra boenden?

Elever som bor långt från Lund och skolan prioriteras när det gäller att få plats på våra boenden. Elever som bor nära skolan har möjlighet att bo enstaka nätter på boende. De får på så sätt möjlighet att umgås med teckenspråkiga kamrater även efter skoltid och kan därmed öka sin sociala samhörighet. Alla elever åker hem varje veckoslut.

Även elever som deltar på veckokurserna Teckenspråk för syskon och barn till döva bor på våra boenden under sina respektive kursveckorna om behov finns.

Blandade grupper

Det är blandade grupper i varje boende när det gäller ålder och kön. Det finns elever som endast är på våra boenden under delar av veckan. De kan då dela rum med en annan elev som är på boendet andra dagar i veckan. Vanligast är dock att varje elev har ett eget rum.

Varje elev har sin egen mentor som bär huvudansvaret för kontakten med elevens familj och skolan.

Personal både kväll och natt

I varje boende finns det fyra anställda som jobbar antingen kväll eller natt. Under kvällar finns det alltid två vuxna på plats. Personalen är teckenspråkskunnig och i varje boende tjänstgör män och kvinnor, personal som är döv eller hörande och med olika kompetenser.

Publicerat fredag 14 september 2012 Granskat tisdag 26 februari 2019