Östervångsskolan

Östervångsskolan ligger i Lund och har sedan 1871 varit en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Idag är Östervångsskolan en skola med tvåspråkig undervisning i teckenspråkig miljö för elever i årskurs F-10.

Sedan årsskiftet 2015-2016 finns skolan i ny- och ombyggda lokaler under samma tak som Tunaskolan, en kommunal grundskola.

Vi tar emot elever från Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vi erbjuder fritidshem för elever upp till årskurs 6 och ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. För elever som inte bor på dagpendlingsavstånd till skolan erbjuder vi boende.

En tvåspråkig skola i framkant - med eleven i fokus 

Östervångsskolan är en skola där vi sätter eleverna i centrum. 

Undervisningen på Östervångskolan är organiserad i två spår. I teckenspåret sker all undervisning enbart på teckenspråk. I tal och teckenspåret sker undervisningen i huvudsak på svenskt teckenspråk men har, beroende på elevernas individuella förutsättningar och behov, även inslag av undervisning på talat språk.

Språket är i fokus oavsett vilket spår eleverna går på och all undervisning utgår från ett läs- och skrivutvecklande perspektiv. Elever vid båda spåren ska vid avslutad skolgång ha jämförbara kunskaper i svenska och svenskt teckenspråk baserat på vår läroplan.

Inte olikt en vanlig grundskola 

På skolan går cirka 90 elever och man arbetar enligt läroplanen för specialskolan som är identisk med de mål och krav som finns uttryckta i grundskolans läroplan. Skillnaden är att eleverna läser ytterligare ett språk, svenskt teckenspråk, som de också undervisas på, samt att musik bytts ut mot drama.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer genom att klicka på någon av rubrikerna till vänster.

Se gärna filmen om Östervångsskolan

I denna film kan du få veta mer om hur vi jobbar med tvåspråkighet i undervisningen och vad våra elever tycker om sin skola. Filmen har svenska undertexter. Du kan klicka på symbolen "CC" om du vill slå på/av undertexterna.

Se filmen om svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan på Östervångsskolan

Hur jobbar vi med tvåspråkighet

Möt tvåspråkiga Alex, tidigare elev på Östervångsskolan

Möt tvåspråkiga Alex, elev på Östervångsskolan 2007-2017. Ta del av hans föräldrars tankar om skolval och betydelsen av tvåspråkighet för Alex.
Publicerat fredag 14 september 2012 Granskat fredag 1 februari 2019