Om Manillaskolan

Manillaskolan i Stockholm tar emot elever från Stockholms, Uppsala och Gotlands län. Vi har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till årskurs 10.

Tvåspråkighet skapar framtidstro

Det som utmärker Manillaskolan är att våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi kallar det för tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Tvåspråkig undervisning innebär att svenskt teckenspråk och svenska är gemensamma språk för alla elever på våra skolor. Elever på våra skolor utvecklar både svenskt teckenspråk och svenska parallellt i all undervisning i skolan. Tvåspråkighet för alla våra elever innebär svenskt teckenspråk och skriven svenska (läsa och skriva).

Här får eleverna möjlighet att utveckla sina två eller fler språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en unik och rik teckenspråkig miljö. Eleverna kan samtala med alla vuxna på skolan, det vill säga lärare, elevhälsa, fritidshemmets personal och skolledning. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer. Med tvåspråkighet skapar vi framtidstro hos våra elever med flera möjligheter efter specialskolan. 

Vi har en lång erfarenhet av undervisning för skolans målgrupp

Manillaskolan grundades 1809 av Pär Aron Borg och låg tidigare på södra Djurgården. Hösten 2013 flyttade skolan till nyrenoverade lokaler på Kungsholmen, där den ligger än idag.

Manillaskolan är den skola i Sverige som har längst erfarenhet av att bedriva undervisning för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

Centralt på Konradsberg, Kungsholmen

Manillaskolans lokaler ligger centralt på Konradsberg, Kungsholmen i Stockholm. Det går att ta sig till Konradsberg med buss eller tunnelbana. 

På Konradsberg har Manillaskolan närhet till grönska och till andra skolor som exempelvis Hällsboskolan Kungsholmen, Stockholms Internationella Montessoriskola och Konradsbergsskolan.

Modern skola 

Miljön i Manillaskolans lokaler och vår undervisning är särskilt utformad så att den passar för våra elever, och de höga krav som ställs på en väl fungerande modern skola. 

Resor till och från skolan, boende och fritidshem

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. Till och med årskurs 4 åker eleverna taxi och därefter på egen hand i kollektivtrafiken.

För elever som har långt att dagpendla till skolan erbjuder vi boende i ett veckohem hos en familj. Vi har även ett fritidshem

 

Om Manillaskolan

Manillaskolan finns i Stockholm.

Eleverna får undervisning på två språk:
på svenskt tecken-språk och svenska.

Vi tar emot elever från tre län:
Stockholms, Uppsala och Gotlands län.

Vi har förskole-klass och årskurs 1 till 10.

Våra elever vågar tro på framtiden

Det som är speciellt med Manillaskolan
är att eleverna får undervisning på
både svenskt teckenspråk och svenska.
Vi kallar det för två-språkig undervisning
i en tecken-språkig miljö.  

Här får eleverna utveckla sina språk.
De utvecklar samtidigt sina kunskaper.
I en teckenspråkig miljö får de bättre själv-känsla.

Eleverna på Manillaskolan
kan tala med alla vuxna på skolan.
Alla lärare kan båda språken.
Det kan också fritids-hemmets personal,
elev-hälsan och skol-ledningen.

Alla kan därför tala med varandra
och vara med på allt.
Eleverna kan känna att de
är med i gänget.
De kan utvecklas som personer.

Två-språkighet skapar framtids-tro.
Det ger våra elever fler möjligheter
efter special-skolan.

Manillaskolan har funnits
i mer än 200 år

Manillaskolan grundades år 1809.
Den låg då på södra Djurgården i Stockholm.
Skolan flyttade hösten 2013.
Vi finns nu på Kungsholmen.

Manillaskolan har alltså funnits väldigt länge
för elever som är döva eller
har nedsatt hörsel.
Ingen annan skola i Sverige
har lika lång erfarenhet av det
som Manillaskolan.

Skolan ligger mitt i Stockholm

Manillaskolan finns idag i Konradsberg.
Konradsberg finns på Kungsholmen.
Det går att åka buss eller tunnel-bana hit.

Skolan har nära till grön-områden.
Det är också nära till andra skolor.
Hällsboskolan ligger också på Kungsholmen.
Stockholms Internationella Montessoriskola
och Konradsbergsskolan finns här.

Manillaskolan är modern

Manillaskolan har funnits länge men
det är en modern skola.
Skolan är anpassad till våra elever.
Det är undervisningen också.

Resor till och från skolan,
boende och fritids

Skolan ansvarar för elevernas resor
till och från skolan.
Eleverna åker taxi
till och med årskurs 4.
Sen åker de till skolan själva
med buss eller tunnelbana, till exempel.

En del elever har långt till skolan.
De kan bo här.
Vi har vecko-hem hos en familj.
Manillaskolan har också ett fritids.

Läs mer

Publicerat torsdag 9 juni 2022