Om Manillaskolan

Manillaskolan i Stockholm tar emot elever från Stockholms, Uppsala och Gotlands län. Vi har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till årskurs 10.

Tvåspråkighet skapar framtidstro

Det som utmärker Manillaskolan är att våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och svenska. Vi kallar det för tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Här får eleverna möjlighet att utveckla sina två eller fler språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en unik och rik teckenspråkig miljö. Eleverna kan samtala med alla vuxna på skolan, det vill säga lärare, elevhälsa, fritidshemmets personal och skolledning. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer. Med tvåspråkighet skapar vi framtidstro hos våra elever med flera möjligheter efter specialskolan. 

Vi har en lång erfarenhet av undervisning för skolans målgrupp

Manillaskolan grundades 1809 av Pär Aron Borg och låg tidigare på södra Djurgården. Hösten 2013 flyttade skolan till nyrenoverade lokaler på Kungsholmen, där den ligger än idag.

Manillaskolan är den skola i Sverige som har längst erfarenhet av att bedriva undervisning för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

Centralt på Konradsberg, Kungsholmen

Manillaskolans lokaler ligger centralt på Konradsberg, Kungsholmen i Stockholm. Det går att ta sig till Konradsberg med buss eller tunnelbana. 

På Konradsberg har Manillaskolan närhet till grönska och till andra skolor som exempelvis Hällsboskolan Kungsholmen, Stockholms Internationella Montessoriskola och Konradsbergsskolan.

Modern skola 

Miljön i Manillaskolans lokaler och vår undervisning är särskilt utformad så att den passar för våra elever, och de höga krav som ställs på en väl fungerande modern skola. 

Resor till och från skolan, boende och fritidshem

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. Till och med årskurs 4 åker eleverna taxi och därefter på egen hand i kollektivtrafiken.

För elever som har långt att dagpendla till skolan erbjuder vi boende i ett veckohem hos en familj. Vi har även ett fritidshem

 

Publicerat torsdag 10 juni 2021