Manillaskolans boende för elever

Manillaskolan har väldigt få elever som behöver boende i veckorna. Därför har vi inget boende för våra elever. Istället ordnar vi inackordering hos en veckofamilj.

Finns det behov av veckoboende under skolveckorna ordnar vi inackordering hos en veckofamilj under skolveckorna. För att få veta mer om detta alternativ kan du kontakta skolans kurator Teuta Beka Ljungqvist. 

Publicerat onsdag 28 september 2022