Digitalt Öppet hus, Manillaskolan

Här finns olika filmer om hur vi arbetar med undervisning på Manillaskolan. Några filmer är från Skolverket och finns med i Skolverkets modul om tvåspråkig undervisning.

Kommunikation i tvåspråkig undervisning
Exempel från engelskundervisningen på Manillaskolan

Läs- och skrivutvecklande satsning med Reading to learn-pedagogik

Kalles skoldag i tvåspråkighetens tecken
Se filmen om Kalles skoldag i tvåspråkighetens tecken
Två av skolans trevliga traditioner: Manilla Cup och Våffelmarsch
Manillacup
Våffelmarschen
Här får du veta lite mer om Reading to learn på Manillaskolan
Exempel från svenskundervisningen: Eget skrivande
Exempel från svenskundervisningen: Läsa stycke för stycke
Exempel från svenskundervisningen: Gemensam konstruktion av text
Publicerat måndag 5 september 2022