Besök oss eller prova på Manillaskolan

Funderar du på om Manillaskolan är rätt skola för ditt barn? Varmt välkommen att ta kontakt med oss för att besöka vår skola och få mer information om vår verksamhet. Alla besök planeras utifrån elevens individuella behov och önskemål. För elever som går i sin hemskola finns också möjlighet att prova på att vara elev på Manillaskolan. 

Välkommen att besöka oss 

Du som vårdnadshavare är välkommen att besöka Manillaskolan enligt överenskommelse med oss. När du besöker oss får du möjlighet att se undervisningen i någon klass. Du får också tillfälle att sitta ner och prata med personal, gå runt på skolan, träffa elever och personal och känna på stämningen här på Manillaskolan. Vi informerar också om vår skolverksamhet och hur du söker. 

Öppet hus 

Varje höst bjuder vi in till Öppet hus på Manillaskolan. Vi visar då skolans lokaler och informerar om vår verksamhet och undervisning. Du får även möjlighet att träffa personal från skolan och ställa frågor. Kom och besök oss!

Prova på att vara elev 

Om ditt barn är nyfiket på Manillaskolan kan hon eller han komma till oss på så kallade prova på-veckor. Då har ditt barn möjlighet att gå in i en klass och följa undervisningen. Provperioden brukar vara i ungefär två veckor.

Du som vårdnadshavare och ditt barns nuvarande lärare har i samband med prova på-veckorna möjlighet att besöka klassen, följa delar av undervisningen och få information om skolan.

 

Publicerat onsdag 28 september 2022