Elever i ett klassrum.

Tillgänglig skola

Kristinaskolan erbjuder en tillgänglig miljö som ger rätt förutsättningar för lärande. Vår pedagogiska, sociala och fysiska miljö ökar möjligheterna för ditt barn att nå målen i sin utbildning.

Ljudmiljö

Skolans rum och möbler är utformade för att få en bra ljudmiljö. Vi har avancerad hörteknisk utrustning.

Hörtekniken är utformad efter arbetssätt, behov och önskemål. Vi har en hörteknisk personal på skolan som finns till hands och hjälper till med utrustningen.

Visuell miljö

På Kristinaskolan har vi särskilt tänkt på den visuella miljön. Till exempel är väggarna målade i ljusa och lugna färger. Vi har bra belysning och eleverna sitter alltid så att alla kan se varandra i klassrummet.

Digitalt lärande

På Kristinaskolan ser vi it-teknik och digital kompetens som en tillgång i undervisningen för både elever och lärare.

Vi har god tillgång till datorer och lärplattor i undervisningen. Vi har
tillgång till anpassade programvaror och appar. I alla våra klassrum finns
interaktiva skrivtavlor, vilket gör det möjligt att visualisera undervisningen
och att alla tillsammans kan ta del av det som visas.

Skolans it-pedagog ger stöd till både elever och personal. Vi håller oss
uppdaterade när det gäller it i lärandet, gällande både teknik och pedagogik.

Publicerat fredag 13 september 2019