Tillgänglig skola

Kristinaskolan erbjuder en tillgänglig miljö som ger rätt förutsättningar för lärande. Vår pedagogiska, sociala och fysiska miljö ökar möjligheterna för ditt barn att nå målen i sin utbildning.

Ljudmiljö

Skolans rum och möbler är utformade för att få en bra ljudmiljö. Vi har avancerad hörselteknisk utrustning.

Hörseltekniken är utformad efter arbetssätt, behov och önskemål. Vi har en hörseltekniker på skolan som finns till hands och hjälper till med utrustningen.

Visuell miljö

På Kristinaskolan har vi särskilt tänkt på den visuella miljön. Till exempel är väggarna målade i ljusa och lugna färger. Vi har bra belysning och eleverna sitter alltid så att alla kan se varandra i klassrummet.

Digitalt lärande

På Kristinaskolan ser vi teknik och digital kompetens som en stor tillgång i undervisningen.

Vi har god tillgång till datorer i vår verksamhet, både stationära och bärbara. I flera av våra klassrum finns interaktiva skrivtavlor. De gör det möjligt att visualisera undervisningen och tillsammans ta del av det som visas.

Vår it-pedagog ger stöd till både elever och lärare. På skolan håller vi oss uppdaterade när det gäller it i lärandet, både teknik och pedagogik.

Publicerat fredag 29 juni 2012 Granskat onsdag 12 juni 2019