Om Kristinaskolan

Kristinaskolan är en sammanhållen skola, med förskoleklass och årskurs 1-10.

Kristinaskolans lärare och elever är indelade i två arbetslag, ett för de yngre och ett för de äldre eleverna.

Vi är flexibla i vårt arbetssätt och möter varje elev utifrån individuella behov. På skolan jobbar vi för att eleverna ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande.

Kristinaskolan erbjuder även deltidsutbildning.

Skolans historia

En skola för döva har funnits i Härnösand sedan 1868. Det nuvarande upptagningsområdet har skolan haft sedan staten tog över huvudmannaskapet 1938. År 1948 flyttade skolan in i helt nybyggda lokaler på den plats skolan är idag. Sedan dess har många om- och nybyggnationer gjorts. 2003 invigde vi vår senaste tillbyggnad med dramasal och aula.

Boken om Kristinaskolans historia kan beställas hos Bokverkstan.

Döfstumskolan 1925

Bilder från Döfstumskolan på Södravägen i Härnösand, 1925. Längd: ca 1 minut och 40 sekunder
Publicerat fredag 29 juni 2012 Granskat torsdag 2 augusti 2018

Läsårstider

 

Höstterminen 2018

Terminen startar 20 augusti.

Höstlov vecka 44 (29 oktober–2 november)

Terminsavslutning för eleverna den 20 december.

Vårterminen 2019

Terminen startar 8 januari.

Sportlov vecka 10 (4 mars–8 mars)

Påsklov vecka 17 (22 april–26 april)

Lovdag: 11 mars

Lovdagar: 29 april–3 maj

Lovdagar: 30–31 maj

Lovdagar: 6–7 juni

Skolavslutning för eleverna: lördag den 15 juni.