Kristinaskolan/skolgård

Om Kristinaskolan

Kristinaskolan är en sammanhållen skola, med förskoleklass och årskurs 1-10.

Kristinaskolans lärare och elever är indelade i arbetslag, ett för de yngre och ett för de äldre eleverna.

 

Vi är flexibla i vårt arbetssätt och möter varje elev utifrån individuella behov. På skolan jobbar vi för att eleverna ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande.

Kristinaskolan erbjuder även deltidsutbildning.

Skolans historia

En skola för döva har funnits i Härnösand sedan 1868. Det nuvarande upptagningsområdet har skolan haft sedan staten tog över huvudmannaskapet 1938. År 1948 flyttade skolan in i helt nybyggda lokaler på den plats skolan är idag. Sedan dess har många om- och nybyggnationer gjorts.

Boken om Kristinaskolans historia kan beställas hos Bokverkstan.

Döfstumskolan 1925

Bilder från Döfstumskolan på Södravägen i Härnösand, 1925. Längd: ca 1 minut och 40 sekunder
Publicerat fredag 13 september 2019