Virtuell rundvandring på Kristinaskolan

Om Kristinaskolan

Kristinaskolan i Härnösand tar emot elever från Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län. Vi har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till årskurs 10.

Två språk - dubbla möjligheter

Det som utmärker Kristinaskolan är att våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och svenska. Vi kallar det för tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Här får eleverna utveckla sina två eller fler språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en rik teckenspråkig miljö. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer.

Vi anpassar vår lärmiljö efter elevernas behov 

Vi tar vara på den inneboende kraften som finns hos varje elev och ger alla bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Vår lärmiljö är anpassad för att ge en god visuell och ljudmiljö.

Vi förbereder alla elever för en positiv gymnasietid och ett rikt vuxenliv. Genom tvåspråkighet får våra elever flera möjligheter i vardagen efter specialskolan.

Resor till och från skolan, boende och fritidshem 

Våra elever kommer från hela Norrland. Vi erbjuder därför boende för elever som bor långt från Härnösand. Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. På skolan finns även fritidshem.

Kristinaskolans historia

Kristinaskolan har varit en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning sedan 1868, om än med olika namn under åren. Det nuvarande upptagningsområdet har skolan haft sedan staten tog över huvudmannaskapet 1938. År 1948 flyttade skolan in i helt nybyggda lokaler på den plats skolan är idag. Sedan dess har många om- och nybyggnationer gjorts.

Boken om Kristinaskolans historia kan beställas hos Bokverkstan.

 

Publicerat torsdag 10 juni 2021