Virtuell rundvandring på Kristinaskolan

Välkommen på ett digitalt miljöbesök på Kristinaskolan! Filmen är cirka 6,35 min. 

Om Kristinaskolan

Kristinaskolan i Härnösand tar emot elever från Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län. Vi har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till årskurs 10.

Två språk - dubbla möjligheter

Det som utmärker Kristinaskolan är att våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi kallar det för tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Här får eleverna utveckla sina två eller fler språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en rik teckenspråkig miljö. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer.

Vi anpassar vår lärmiljö efter elevernas behov 

Vi tar vara på den inneboende kraften som finns hos varje elev och ger alla bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Vår lärmiljö är anpassad för att ge en god visuell och ljudmiljö.

Vi förbereder alla elever för en positiv gymnasietid och ett rikt vuxenliv. Genom tvåspråkighet får våra elever flera möjligheter i vardagen efter specialskolan.

Resor till och från skolan, boende och fritidshem 

Våra elever kommer från hela Norrland. Vi erbjuder därför boende för elever som bor långt från Härnösand. Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. På skolan finns även fritidshem.

Kristinaskolans historia

Kristinaskolan har varit en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning sedan 1868, om än med olika namn under åren. Det nuvarande upptagningsområdet har skolan haft sedan staten tog över huvudmannaskapet 1938. År 1948 flyttade skolan in i helt nybyggda lokaler på den plats skolan är idag. Sedan dess har många om- och nybyggnationer gjorts.

Boken om Kristinaskolans historia kan beställas hos LitteraturMagazinet

Om Kristinaskolan

Kristinaskolan finns i Härnösand.

Vi har undervisning på två språk:
svenskt tecken-språk och svenska.

Vi tar emot elever från norra Sverige.

Det är Norrbottens och Västerbottens län,
Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.

Kristinaskolan har förskole-klass och
årskurs 1 till 10.

Två språk ger dubbla möjligheter

Det som är speciellt med Kristinaskolan
är att våra elever får undervisning på två språk.
Vi använder både svenskt teckenspråk och svenska.
Vi kallar det för två-språkig undervisning
i en tecken-språkig miljö.

Här får eleverna utveckla sina språk.
De får utveckla sina kunskaper.
De får en bättre själv-känsla
tillsammans med andra.
Alla kan vara med och känna
att de är en i gänget.
Här får de utvecklas som personer.

Vi anpassar lär-miljön

Hos oss får alla de bästa förutsättningarna.
Här kan alla utvecklas.
Vi tar vara på varje elevs styrkor.
Vi anpassar undervisningen.
Alla ska kunna lyckas i skolan.

Skolan har bra ljus och ljud.
Det är viktigt för våra elever.

Vi förbereder alla elever
för en bra gymnasie-tid
och ett bra vuxen-liv.
Eleverna blir två-språkiga,
det ger dem fler möjligheter.
De kommer att ha nytta av språken
efter special-skolan.

Resor till och från skolan,
boende och fritids

Kristinaskolan ansvarar för
elevernas resor till och från skolan.
Våra elever kommer från hela Norrland.
Vi har boende för dem som
bor långt från Härnösand.
De kan alltså bo här.
På skolan finns även fritids.

Kristinaskolan har funnits länge

Kristinaskolan har varit en skola för elever
som är döva eller har nedsatt hörsel
i över 150 år.
Skolan finns sen 1800-talet.
Men den har inte alltid hetat Kristinaskolan.

År 1948 flyttade skolan in i
helt nya lokaler.
Där finns skolan fortfarande i dag.
Men vi har byggt om skolan
och renoverat många gånger.

Det finns en bok om Kristinaskolan.
Du kan beställa boken hos Litteraturmagazinet

Publicerat torsdag 9 juni 2022