Kristinaskolans fritidshem i en teckenspråkig miljö

Vi erbjuder fritidshem för elever från förskoleklass till och med vårterminen det läsår eleven fyller 13 år. Fritidshemmet är öppet för elever som ansökt om plats. Vi jobbar för att eleverna ska få en meningsfull fritid på vårt fritidshem under skolveckorna.

Kristinaskolans fritidshem Snäckan

I anslutning till skolverksamheten finns fritidshemmet Snäckan. Öppettiderna och verksamhetens aktiviteter anpassas efter elevernas behov. Vi följer läroplanen för fritidshemmet.

För elever som bor på våra boende finns också möjlighet till olika fritidsaktiviteter. 

 

Publicerat fredag 30 september 2022