Deltids- och fjärrundervisning i svenskt teckenspråk

Elever som går i kommunal eller fristående skola kan vid olika tillfällen under sin skolgång ha behov av att lära sig svenskt teckenspråk och få tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Kristinaskolan erbjuder därför så kallade deltidsveckor som ett komplement till skolgången på hemorten. Det går även att kombinera med fjärrundervisning i svenskt teckenspråk 

Vi stärker din identitet, ditt teckenspråk och din tvåspråkiga medvetenhet

Målet med deltidsutbildning är att utveckla och stärka din identitet, ditt teckenspråk och din tvåspråkiga medvetenhet. 

  • Identitet - du får möjlighet att utveckla och stärka din identitet och självkänsla som en person som är döv eller har en hörselnedsättning tillsammans med andra i samma situation. Du får även stöd i att hitta strategier för att fungera i vardagslivet.
  • Svenskt teckenspråk - du får möjlighet att utveckla och lära dig svenskt teckenspråk i en tillgänglig och anpassad lärmiljö.
  • Tvåspråkig medvetenhet - vi stärker din möjlighet till ökad måluppfyllelse och självständighet. På Kristinaskolan arbetar vi bland annat med olika hjälpmedel, kulturella förhållningssätt, ljudmedvetenhet och att utveckla din medvetenhet om svenskt teckenspråk och dina rättigheter som en person som är döv eller har en hörselnedsättning utifrån individuella behov.

Du kommer till oss vissa veckor under läsåret

Att vara deltidselev på Kristinaskolan innebär att du kommer till oss vissa veckor under läsåret. Vi planerar innehållet i undervisningen tillsammans med din hemskola utifrån individuella behov. Förutom att få undervisning i och på svenskt teckenspråk får du även möjlighet att träffa andra barn och ungdomar som är döva eller har en hörselnedsättning.

Vi samarbetar med övriga skolan när det är möjligt. Det gör vi i ämnen som exempelvis rörelse och drama, idrott, engelska och svenskt teckenspråk. Våra deltidselever är även med på gemensamma aktiviteter som till exempel skogsdag, friluftsdagar, teckenspråkets dag med mera.

Boende och resor

För elever som har lång resväg erbjuder vi boende och gemensam resa tillsammans med skolans heltidselever och personal. 

Kristinaskolan har även aktiviteter utanför skoltid som exempelvis bowling, fotboll och innebandy som deltidseleverna kan ta del av.

Så här söker du till deltidsutbildning. 

Fjärrundervisning teckenspråk

Du kan även kombinera deltidsutbildningen med fjärrundervisning i svenskt teckenspråk.

 

Publicerat fredag 3 juni 2022