Fritidshem på Hällsboskolan

Hällsboskolan Stockholms fritidshem vänder sig till skolans elever till och med det läsår eleven fyller 12 år.

Det finns fritidsverksamhet på båda skolenheter inom Hällsboskolan Stockholm, både på skolenheten på Kungsholmen och på skolenheten som öppnar för de yngre årskurserna i Mälarhöjden från höstterminen 2019.

Fritidshemmet ska vara en trygg punkt mellan skolan och hemmet. Vi lägger stor vikt vid att stödja barnen i deras sociala utveckling och arbetar mycket med kommunikation.

Fritidspedagoger ansvarar för den planerade verksamheten på fritidshemmet och rastverksamheten.

Det finns alltid fritidspersonal och elevassister tillgängliga på rasterna. Fritidspedagogerna följer även eleverna under dagen genom att arbeta i olika klasser.

Verksamhetens öppettider anpassas efter elevernas behov och verksamhetens aktiviteter.

Fritidshemmen finansieras av elevernas hemkommuner och för att ansöka om plats måste vårdnadshavare ta kontakt med aktuell kommun innan man gör en ansökan.

Publicerat måndag 13 maj 2013 Granskat måndag 3 december 2018