Hällsboskolan Stockholm

Hällsboskolan är en statlig, tioårig specialskola som tar emot elever med grav språkstörning från hela landet. Undervisningen har fokus på språk och kommunikation på olika sätt.

Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Undervisningen anpassas utifrån individuella behov.

Hällsboskolan Stockholm på två adresser

Från höstterminen 2019 kommer Hällsboskolan i Stockholm bedriva verksamhet i två skolenheter på två olika adresser i Stockholm. På Kungsholmen i skolområdet Campus Konradsberg ligger den stora skolan där alla elever på Hällsboskolan Stockholm hittills har gått. Rektor där är Ann-Sofie Montelius.

Från höstterminen 2019 öppnar Hällsboskolan Stockholm även en skolenhet i Mälarhöjden, en söderförort till Stockholm. Elever som blir antagna till skolan från höstterminen 2019 i de yngre årskurserna och förskoleklass kommer att börja på skolenhet i Mälarhöjden. Rektor till den nya skolenheten i Mälarhöjden är på plats under våren 2019.

Resor och boenden

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. För elever som inte bor på dagpendlingsavstånd till skolan erbjuder skolan boende. Vi har idag tre boenden, ett i Umeå och två i Stockholm.

Lärmiljö

Personalen på Hällsboskolan Stockholm har särskild kunskap om digitala lärverktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel. Skolan arbetar med hög personaltäthet och små undervisningsgrupper vilket gör att vi kan bemöta eleverna utifrån deras möjligheter och förutsättningar. Det gäller inte bara under lektionerna, utan även under rasterna, på fritids och i boendet.

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. De flesta yngre elever har skolskjuts mellan hemmet och skolan. Äldre elever (från årskurs 5) åker i de flesta fall kommunalt.

Eleverna som har rum på boendet reser hem till sina familjer varje helg. De reser då med flyg, tåg, buss eller taxi, beroende på var de bor.

Om filmen nedan: Titlarna i filmen nedan stämmer inte, det är ny rektor till exempel. Vi låter filmen ligga kvar tills vi hunnit ändra för den generella bilden av Hällsboskolan som filmen ger stämmer!

Se gärna filmen om Hällsboskolan

Publicerat måndag 10 september 2012 Granskat måndag 3 december 2018
Vinjett för länkar till Skolnet

Skolnet

Kontakt Hällsbo­skolan i Stockholm

Ann-Sofie Montelius

010 473 63 40 Skicka e-post

Hällsboskolan, Stockholm

010-473 50 00
Skicka e-post

Rålambsvägen 32B
Box 12161
102 26 Stockholm
Vägbeskrivning