Hällsboskolan

Hällsboskolan är en statlig, tioårig specialskola som tar emot elever med grav språkstörning från hela landet. Undervisningen har fokus på språk och kommunikation på olika sätt.

Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Undervisningen anpassas utifrån individuella behov.

Skolans verksamhet finns på två orter i landet

Hällsboskolan i Stockholm har verksamhet på skolområdet Campus Konradsberg på Kungsholmen och från höstterminen 2019 öppnas även en skolenhet i Mälarhöjden. Undervisning ges nu för årskurs 1-10 och rektor är Ann-Sofie Montelius. Från höstterminen 2019 kommer Hällsboskolan Stockholm även att ta emot förskoleklass. Nya elever i de yngre årskurserna kommer att börja på skolenheten i Mälarhöjden som öppnar höstterminen 2019.

Hällsboskolan i Umeå har verksamhet vid den kommunala skolan Västangårds skola för årskurs 1-6 samt årskurs 7-10. Rektor är Jan Steneberg.

Resor och boenden

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. För elever som inte bor på dagpendlingsavstånd till skolan erbjuder skolan boende. Vi har idag tre boenden, ett i Umeå och två i Stockholm. Elever som är i behov av boende erbjuds i första hand plats på skolan i Umeå.

Lärmiljö

Personalen på Hällsboskolan har särskild kunskap om digitala lärverktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel. Skolan arbetar med hög personaltäthet och små undervisningsgrupper vilket gör att vi kan bemöta eleverna utifrån deras möjligheter och förutsättningar. Det gäller inte bara under lektionerna, utan även under rasterna, på fritids och i boendet.

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. De flesta yngre elever har skolskjuts mellan hemmet och skolan. Äldre elever (från årskurs 5) åker i de flesta fall kommunalt.

Eleverna som har rum på boendet reser hem till sina familjer varje helg. De reser då med flyg, tåg, buss eller taxi, beroende på var de bor.

Hällsboskolan i Umeå Qualiscertifierad

I maj 2015 kvalitetsgranskades Hällsboskolan i Umeå och blev med marginal godkänd och därmed Qualiscertifierad.

Utdrag ut rapporten: "Skolan präglas av entusiasm, trivsel och trygghet. En engagerad rektor omgiven av välmotiverade, engagerade och kompetenta medarbetare inom alla områden ger en garanti för att eleverna får en god utbildning. Eleverna trivs på sin skola, är nöjda med den utbildning de får och är välmotiverade. Vi upplever en bra skola som har stora möjligheter att omgående kunna förbättra och utveckla en redan god verksamhet."

Läs rapporten i sin helhet (PDF-dokument, 495 kB)

Se gärna filmen om Hällsboskolan

Publicerat måndag 10 september 2012 Granskat torsdag 11 oktober 2018

Kontakt Hällsbo­skolan i Stockholm

Ann-Sofie Montelius

010 473 63 40 Skicka e-post

Hällsboskolan, Stockholm

010-473 50 00
Skicka e-post

Rålambsvägen 32B
Box 12161
102 26 Stockholm
Vägbeskrivning

Kontakt Hällsboskolan Umeå

Jan Steneberg

010 473 52 02

Hällsboskolan, Umeå

010-473 50 00
Skicka e-post

Aktörgränd 31
903 64 Umeå
Vägbeskrivning

Tillbaka till toppen