Barn på väg in genom en dörr

Resor

En viktig del av våra elevers vardag är resorna till och från skolan. Beroende på var eleverna bor reser de till skolan på olika sätt, till exempel med taxi, buss, tåg eller flyg.

För elever som bor nära

Elever som bor inom pendlingsavstånd från Umeå åker till och från skolan varje dag. Vi ordnar skolskjuts med taxi upp till årskurs 5. Därefter åker eleven till skolan med buss eller tåg.

Elever som åker taxi får ofta dela taxi med någon annan elev som bor i närheten. Eftersom taxin ska hämta fler elever kan det ibland hända att eleven får vänta längre än förväntat på att skolskjutsen kommer.

För elever som bor långt borta

Elever som bor längre bort ifrån Umeå kan veckopendla till skolan. Elever som veckopendlar får bo på vårt boende. På Hällsboskolan finns en resesamordnare som bokar alla resor och ser till att allting fungerar som det ska. Vi bekostar elevens resor till och från skolan. Vid behov följer vi också med och ger stöd till boendeeleverna vid deras resor.

Från årskurs 5 åker eleven på egen hand

Tillsammans med elevens vårdnadshavare arbetar vi för att eleven ska bli så självständig som möjligt – detta gäller även resorna till och från skolan. Vårdnadshavare ansvarar för att lära eleven använda kollektivtrafik senast innan eleven börjar årskurs 5.

Resor till och från Hällsboskolan

  • Elever i förskoleklass samt årskurs 1-4 vid specialskolor är berättigade att åka skolskjuts med taxi.
  • Elever i årskurs 5-10 har rätt till skolskjuts med taxi om restiden med kollektivtrafik överstiger 90 minuter enkel resa.
  • Om avståndet mellan bostaden och skolan överstiger 3 kilometer för elever i åk 5-7 och 4 km för elever i åk 8-10 erbjuds kollektivtrafik (busskort)
  • Rektor vid respektive specialskola kan om det finns särskilda skäl besluta att elev i åk 5-10 även på andra grunder beviljas skolskjuts med taxi.
  • Skriftlig ansökan om skolskjuts ska vara inlämnad för nästa läsår senast den 15 april.
Publicerat torsdag 12 september 2019