Inskolning

För att skolstarten ska bli så bra som möjligt behöver både eleven och vi på Hällsboskolan vara väl förberedda. Därför planerar vi en inskolning när en elev har blivit antagen hos oss. Planeringen gör vi tillsammans med eleven, vårdnadshavare och elevens nuvarande skola.

Inskolningsträff med vårdnadshavare

Hur inskolningen går till beror helt och hållet på elevens behov och önskemål. Tillsammans med eleven och vårdnadshavare kommer vi överens om ett bra upplägg under en eller flera inskolningsträffar.

Inskolningen ger både eleven och vårdnadshavare tid att lära känna oss i personalen och verksamheten i skolan. Om eleven är i behov av boende planerar vi även det utifrån individuella behov tillsammans med familjen.

Publicerat måndag 3 december 2018 Granskat måndag 25 februari 2019