Att vara elev på Hällsboskolan Umeå

Som elev på Hällsboskolan Umeå får du en lärmiljö som är anpassad utifrån dina behov. Fokus är på att du ska få träna på språk och kommunikation på olika sätt under hela skoldagen. 

Allt är anpassat för skolans målgrupp 

Våra lärmiljöer är anpassade för dig med grav språkstörning – det vill säga, hur vi jobbar med pedagogik, lärverktyg, elevhälsa och din språkliga utveckling.

Vi som arbetar i skolans verksamhet har nära kontakt med din familj och samverkar med din hemkommun.

Samma betygskriterier som i grundskolan

Som elev på Hällsboskolan ska du nå samma betygskriterier som eleverna i grundskolan – det är ingen skillnad. Det som skiljer Hällsboskolan från grundskolan är att du får ett extra år på dig att nå kraven och att vi anpassar undervisningen utifrån dina individuella behov.

Nära samarbete med elevhälsa, fritids och boende

På Hällsboskolan har vi en helhetssyn på vårt arbete. Vi stärker och stöttar dig på olika sätt för att ge dig möjlighet att nå kunskapsmålen och utvecklas som individ. Det gör vi på olika sätt - i skolan, på fritidshemmet och på boendet om du inte bor hemma under skolveckorna. Därför har våra lärare ett nära samarbete med vårt elevhälsoteam, fritidshem och boende. Tillsammans kan vi se till att du får det stöd du behöver, både i skolan och på fritiden. 

Publicerat onsdag 13 juli 2022