Ansökan och antagning

Hällsboskolan vänder sig till elever med grav språkstörning. Du som har ett barn med grav språkstörning kan därför ansöka om att ditt barn ska tas emot i specialskolan.

Det är nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning som fattar beslut om ditt barn tillhör specialskolans målgrupp.

Ansökan med alla handlingar som behövs ska ha lämnats in senast den 15 november om du vill att ditt barn ska börja i specialskolan tidigast hösten nästkommande år. På våra ansökningssidor hittar du allt du behöver veta om vem som kan ansöka och hur det går till.

Publicerat måndag 3 december 2018 Granskat söndag 19 maj 2019