Foto på läsplatta och elever kring ett bord

Hällsboskolan Mälarhöjden

Hällsboskolan Mälarhöjden är en  specialskola som tar emot elever med grav språkstörning från hela landet.

Skolans undervisning

Undervisningen har fokus på språk och kommunikation på olika sätt. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Undervisningen anpassas utifrån individuella behov. I höst har vi skolverksamhet för barn och elever i F-2. 

Hällsboskolan Mälarhöjden startade sin skolverksamhet höstterminen 2019 i ett villaområde i Mälarhöjden som är en söderförort till Stockholm. Adressen är Mälarhöjdsvägen 23 och lokalen är anpassad för skolverksamhet. Skolan har plats för cirka 40 elever. På skolan finns ett fritidshem.

Vårdnadshavare kan inte söka direkt till Hällsboskolan Mälarhöjden för närvarande utan ansökan görs till Hällsboskolan Stockholm. Eleverna kommer sedan att gå antingen i Mälarhöjden eller Kungsholmen beroende på åldersfördelningen på de elever som antas.

Läs mer om ansökan till specialskola

Publicerat torsdag 9 januari 2020