Hällsboskolan Mälarhöjden

Hällsboskolan Mälarhöjden startar höstterminen 2019 för elever med grav språkstörning från hela landet. 

Skolans undervisning

Undervisningen ska ha fokus på språk och kommunikation på olika sätt. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Undervisningen anpassas utifrån individuella behov. I höst har vi skolverksamhet för barn och elever i F-2. 

Öppnar höstterminen 2019

Hällsboskolan Mälarhöjden startar sin skolverksamhet höstterminen 2019 i ett villaområde i Mälarhöjden som är en söderförort till Stockholm. Adressen är Mälarhöjdsvägen 23 och lokalen är anpassad för skolverksamhet. Skolan har plats för cirka 40 elever.

Vårdnadshavare kan inte söka direkt till Hällsboskolan Mälarhöjden för närvarande utan ansökan görs till Hällsboskolan Stockholm. Eleverna kommer sedan att gå antingen i Mälarhöjden eller Kungsholmen beroende på åldersfördelningen på de elever som antas.

Läs mer om ansökan till specialskola

Skolans ledning och rekrytering

Rektor är Marie Eriksson som under vårterminen kommer att rekrytera till och bygga upp verksamheten på Hällsboskolan Mälarhöjden.

Läs mer om utlysta tjänster på specialskolorna och på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Publicerat torsdag 31 januari 2019 Granskat måndag 3 juni 2019