Inskolning

När en elev blivit antagen på Hällsboskolan Kungsholmen planeras en inskolning.

Både eleven och skolan behöver vara väl förberedda kring hur skolstarten ska se ut. Planeringen görs efter varje elev och hans eller hennes behov.

Elevens vårdnadshavare och pedagoger på skolan kommer tillsammans överens om vad som passar eleven, med hänsyn till ålder, utveckling och önskemål. Det ger både elev och vårdnadshavare tid att lära känna personalen och verksamheten i skolan.

Om eleven är i behov av elevboende planeras även det utifrån individuella behov tillsammans med familjen.

Före skolstart ska också ett överlämnande från hemskolan ha gjorts.

Publicerat tisdag 5 maj 2020