Boende

För de elever som går på Hällsboskolan Kungsholmen och behöver veckopendla finns ett boende.

Det finns personal på boendet dygnet runt under skolveckan, förutom några timmar mitt på dagen när eleverna är i skolan. Eleverna kommer på måndag morgon och åker hem på fredag eftermiddag. Under lov är våra boenden stängda.

Vårt boende har en hemliknande miljö. Det är utrustat med internetuppkoppling. Varje elev har eget rum som vi har möblerat. De får sätta sin personliga prägel med egna saker, till exempel tavlor, gardiner, med mera. Familjen är alltid välkommen att besöka boendet.

En aktiv och meningsfull fritid

Vi främjar den sociala kompetensen i vardagen genom att vi ger kommunikationsstöd i gemenskapen med kompisarna, vid eventuell konflikthantering med mera.

Tillsammans med eleverna bestämmer vi också vilka aktiviteter vi ska göra efter skoltid. Vi utgår då från varje elevs intressen och önskemål. Det kan till exempel handla om att umgås med kompisar, spela bowling, åka på olika utflykter, fiska eller bada.

Vi söker även aktiviteter i det kommunala föreningslivet, så att eleverna ska få möjlighet att mer regelbundet ägna sig åt sina egna intressen.

Föräldrarna bekostar barnets aktiviteter.

Samarbete med vårdnadshavaren

För att skapa trygghet kring eleven samarbetar boende, skola och elevhälsa med vårdnadshavaren. Tillsammans med eleven och vårdnadshavarna tar vi fram individuella mål för att utveckla elevens självständighet, i enlighet med de nationella boendemålen.

När det kommer nya elever gör vi en individuell inskolningsplan tillsammans med föräldrarna.

Läxor och struktur

Personalen på boendet ger individuellt stöd med läxan utifrån elevens behov och färdigheter.

För att ge eleverna stöd i sin vardag skapar vi struktur för veckan. På boendet finns ett schema över veckans händelser i stora drag. Vid behov får eleven själv ett personligt schema för att klara sin vardag.

Vi använder bildstöd för att skapa tydlighet och tillgänglighet för eleverna.

Resor

Eleverna reser på olika sätt till och från skolan. Eftersom vi är en rikstäckande skola, kan det vara till exempel med taxi, buss, tåg och flyg.

Vid behov följer vi med och ger stöd till boendeeleverna vid deras resor. Vi arbetar för att eleven ska bli så självständig som möjligt.

Publicerat tisdag 5 maj 2020