Två elever pysslar i ett klassrum, en lärare står på huk bredvid bänken

Att vara elev på Hällsboskolan Kungsholmen

På Hällsboskolan arbetar vi med språk och kommunikation på olika sätt. Målet är att våra elever ska få förutsättningar att vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang.

Vi som arbetar i skolans verksamhet har nära kontakt med elevernas familjer och samverkar med hemkommunen.

Hällsboskolan Kungsholmen erbjuder

  • undervisning i en anpassad lärmiljö utifrån elevens individuella behov
  • grupptillhörighet efter individuella behov
  • språkträning och kommunikationsstöd under skoldagen
  • logopedstöd eller talpedagog
  • it-verktyg som underlättar lärande, samspel och kommunikation
  • alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 
  • elevhälsa med kurator, specialpedagog, psykolog, logoped, skolsköterska och skolläkare
  • fritidshem
  • boende för elever som inte kan dagpendla.
Publicerat tisdag 5 maj 2020