Att vara elev på Hällsboskolan Kungsholmen

På Hällsboskolan arbetar vi med språk och kommunikation på olika sätt. Målet är att våra elever ska få förutsättningar att vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang.

Vi som arbetar i skolans verksamhet har nära kontakt med elevernas familjer och samverkar med hemkommunen.

Hällsboskolan Kungsholmen erbjuder

  • undervisning i en anpassad lärmiljö utifrån elevens individuella behov
  • grupptillhörighet efter individuella behov
  • språkträning och kommunikationsstöd under skoldagen
  • logopedstöd eller talpedagog
  • it-verktyg som underlättar lärande, samspel och kommunikation
  • alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 
  • elevhälsa med kurator, specialpedagog, psykolog, logoped, skolsköterska och skolläkare
  • fritidshem
  • boende för elever som inte kan dagpendla.
Publicerat måndag 10 september 2012 Granskat tisdag 17 september 2019