Elever i ett klassrum

Hällsboskolan Kungsholmen

Hällsboskolan är en statlig, tioårig specialskola som tar emot elever med grav språkstörning från hela landet. Undervisningen har fokus på språk och kommunikation på olika sätt.

Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Undervisningen anpassas utifrån individuella behov.

Skolan ligger centralt i Stockholm

Hällsboskolan Kungsholmen ligger centralt i skolområdet Campus Konradsberg på Kungsholmen i Stockholm med goda kommunikationer nära. Adressen är Rålambsvägen 32B.

Resor och boenden

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. De flesta yngre elever har skolskjuts mellan hemmet och skolan. Äldre elever (från årskurs 5) åker i de flesta fall kommunalt. 

För elever som inte bor på dagpendlingsavstånd till skolan erbjuder skolan boende. Vi har idag ett boende i Stockholm närheten av skolan. Eleverna som har rum på boendet reser hem till sina familjer varje helg. De reser då med flyg, tåg, buss eller taxi, beroende på var de bor.

Lärmiljö

Personalen på Hällsboskolan Kungsholmen har särskild kunskap om digitala lärverktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel. Skolan arbetar med hög personaltäthet och små undervisningsgrupper vilket gör att vi kan bemöta eleverna utifrån deras möjligheter och förutsättningar. Det gäller inte bara under lektionerna, utan även under rasterna, på fritids och i boendet.

Se gärna filmen om Hällsboskolan

Publicerat tisdag 5 maj 2020