Digitalt lärande på Ekeskolan

De flesta elever på Ekeskolan har tillgång till en egen specialanpassad datorutrustning.

Den ger ökad möjlighet att kommunicera och att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter. Med hjälp av ljud från talsyntes och inspelningar samt på en punktskriftskärm kan de få reda på det vi ser på dataskärmen. För att styra datorn används switchar, olika specialtangentbord, och Flexiboard. Det finns en mängd olika specialgjorda mjukvaror, dataprogram, som hanterar input och output på olika sätt för eleverna.

Publicerat fredag 26 oktober 2012 Granskat tisdag 19 februari 2019